Danh Sách Chiến Sỹ Cách Mạng

Võ Điều


Năm sinh: 1912

Giới tính: Nam

Bí danh: Tuấn Tiền Sinh

Quê quán: Sơn Tịnh

Họ tên cha: Võ Nhọn (Võ Thon)

Họ tên mẹ: Mụ Tuấn ( Trần Thị Thuần)

Thông tin hoạt động


- Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1931, ông bị địch giam ở huyện Kỳ Anh vì bị tình nghi hoạt động cộng sản. - Tháng 9/1931 ông gia nhập Đảng cộng sản. - Ngày 10-4-1932 bị địch bắt và bị toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh kết án 1 năm 6 tháng tù treo (theo bản án số 141 ngày 8-9-1932)

Phạm Khắc Đoái


Năm sinh: 1894

Giới tính: Nam

Quê quán: Mỹ Sơn

Họ tên cha: Phạm Doan

Họ tên mẹ: Thị Liên

Thông tin hoạt động


- Ngày 3/1/1931 ông bị địch bắt vì tham gia vào một vụ đánh phá trụ sở của địch ở huyện Kỳ Anh do Đảng cộng sản tổ chức. - Ông bị toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh kết án 05 tháng tù giam (bản án số 20 ngày 4/2/1931)

Nguyễn Năm Thanh


Năm sinh: 1914

Giới tính: Nam

Bí danh: Nguyễn Nam, Nam Thanh

Quê quán: Phúc Dương

Họ tên cha: Nguyễn Bân

Thông tin hoạt động


- Tháng 5/1941 ông được kết nạp vào Đảng cộng sản, sau đó cùng một số đồng chí đảng viên cộng sản sang Thái Lan mua vũ khí của tổ chức cách mạng việt kiều ở Thái Lan để đánh bốt Pháp ở Phố Châu và ám sát tên quan Pháp Ferey ở Sông Con. - Tháng 12/19141 ông bị địch bắt ở Hà Tĩnh. - Tháng 02/1942 ông bị toà án quân sự đặc biệt ngụy quyền tại Hà Nội kêt án tù khổ sai chung thân ( Bản án số 112 /C ngày 02/3/1942)

Cù Tinh


Năm sinh: 1922

Giới tính: Nam

Bí danh: Đồ Tinh

Quê quán: Yên Đông

Họ tên cha: Cù Đình

Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hai

Thông tin hoạt động


- Năm 1941 ông tham gia hoạt động cộng sản. - Ông bị địch bắt ngày 15/5/1941, ngay sau vụ ám sát tên FeRey tại Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Danh Nhân Cách Mạng Liên Quan