Danh Sách Chiến Sỹ Cách Mạng

Bùi An


Năm sinh: 1891

Giới tính: Nam

Quê quán: Thanh La

Họ tên mẹ: Thị Mậu

Thông tin hoạt động


Quần chúng của Đảng tham gia đấu tranh 14-1-1932 bị toà án Nghệ an kết án 1 năm tù giam và 1 năm quản thúc

Đặng Án


Năm sinh: 1892

Giới tính: Nam

Bí danh: Đặng Yên, Đồ Tính

Quê quán: Tây Tháp

Thông tin hoạt động


Ngày 2-2-1931 bị kết án 13 năm tù khổ sai và 7 năm quản thúc, bị đày đi nhà tù Lao Bảo vì hoạt động cộng sản 1936 được tha

Cao Văn Bờn


Năm sinh: 1903

Giới tính: Nam

Bí danh: Cao Văn Biền, Lê Văn Gia

Quê quán: La Vân

Họ tên cha: Cao Sỹ Danh

Họ tên mẹ: Phạm Thị Nậy

Thông tin hoạt động


Bị kết án đánh 80 trượng và 2 năm tù khổ sai vì tội xuất cảnh trái phép theo bản án số 2 ngày 7/1/1928 của toà án tỉnh Nghệ An. Vào Đảng Cộng sản ngày 10/2/1930 (âm lịch), bị bắt và thẩm vấn tháng 5/1931 do Trưởng đồn Kim Khê tiến hành

Nguyễn Khắc Ái


Năm sinh: 1898

Giới tính: Nam

Bí danh: Nguyễn Khắc Ân

Quê quán: Nhân Bồi

Họ tên cha: Nguyễn Khắc Dung

Họ tên mẹ: Thái Thị Huy

Thông tin hoạt động


Là Đảng viên Tân Việt, đã khai với địch 2 đồng chí cùng hoạt động

Danh Nhân Cách Mạng Liên Quan