Danh Sách Chiến Sỹ Cách Mạng

Trần Áng


Năm sinh: 1896

Giới tính: Nam

Quê quán: Long Đống

Họ tên cha: Trần Biên

Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Em

Thông tin hoạt động


1931: Hoạt động cộng sản, tổ trưởng nông hội, bị địch bắt và đầu thú.

Võ Am


Năm sinh: 1886

Giới tính: Nam

Quê quán: Đan Nhiệm

Thông tin hoạt động


1931: Đảng viên ĐCS 1-10-1931: Bị bắt 2-1-1932: Địch kết án 3 năm tù, 2 năm quản thúc 8-2-1933: Ký tờ đầu thú 14-2-1933: Được tha

Trần Ngọc Ấp


Năm sinh: 1908

Giới tính: Nam

Bí danh: Hấp

Quê quán: Kim Khê

Thông tin hoạt động


1930 tham gia biểu tình cộng sản và bị bắt

Hoàng Ấp


Năm sinh: 1898

Giới tính: Nam

Quê quán: Kỳ Trân

Thông tin hoạt động


1930 tham gia biểu tình cộng sản và bị bắt

Danh Nhân Cách Mạng Liên Quan