Danh Sách Chiến Sỹ Cách Mạng

Ngô Độ


Năm sinh: 1903

Giới tính: Nam

Quê quán: Đồng Lưu

Họ tên cha: Ngô Mươi (Ngô Giai)

Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Đy

Thông tin hoạt động


- Năm 1933 ông bị địch bắt và kết án 11 tháng tù giam (Bản án ngày 19/7/1933 của ngụy quyền phủ Thạch Hà - Hà Tĩnh) vì tham gia hoạt động cộng sản.

Nguyễn Triêu


Năm sinh: 1900

Giới tính: Nam

Bí danh: Đai Triêu

Quê quán: Phù Việt

Thông tin hoạt động


- Năm 1930 ông bị địch bắt vì tham gia vào nhiều cuộc biểu tình do cộng sản tổ chức tại Hà Tĩnh và Nghệ An (không rõ bản án).

Nguyễn Thông


Năm sinh: 1882

Giới tính: Nam

Quê quán: Xuân Khánh

Họ tên cha: Nguyễn Tin

Họ tên mẹ: Tô Thị Toi

Thông tin hoạt động


- Năm 1931 ông bị địch bắt và kết án 01 năm tù giam vì tham gia hoạt động cộng sản (Bản án số 149 ngày 21/9/1931 của toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh ). - Tháng 11/1931 ông được địch tha.

Đặng Đảng


Năm sinh: 1915

Giới tính: Nam

Quê quán: Hoàng Cần

Thông tin hoạt động


- Ngày 18/7/1931 ông bị địch và kết án 02 năm tù giam (Bản án số 162 ngày 03/10/1931 của toà án nam triều tỉnh Nghệ An) vì hoạt động cộng sản. - Tháng 9/1932 ông được địch tha.

Danh Nhân Cách Mạng Liên Quan