Danh Sách Chiến Sỹ Cách Mạng

Võ Thường


Năm sinh: 1912

Giới tính: Nam

Quê quán: Vĩnh Luật

Họ tên cha: Võ Vu

Họ tên mẹ: Thị Tương

Thông tin hoạt động


- Năm 1931 ông bị địch bắt vì tham gia vào cuộc mit tinh do cộng sản tổ chức - Năm 1940 ông là công nhân đường sắt tại Quảng Bình

Lưu Em


Năm sinh: 1905

Giới tính: Nam

Quê quán: Phương Cần

Thông tin hoạt động


- Ngày 7/11/1931, ông bị địch bắt vì là đảng viên Đảng Cộng sản - Tháng 2/1932, ông bị toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh kết án 3 năm tù giam và 1 năm 6 tháng quản thúc (Bản án số 32 ngày 31/2/1932) - Ngày 31/1/1933 ông được địch tha

Nguyễn Đắc


Năm sinh: 1908

Giới tính: Nam

Quê quán: Yên Xá

Thông tin hoạt động


- Ngày 25/11/1931 ông bị địch bắt vì tham gia hoạt động cộng sản. ông bị toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh kết án 05 tháng tù giam theo bản án số 32 ngày 03/02/1932

Nguyễn Đồng


Năm sinh: 1890

Giới tính: Nam

Họ tên cha: Nguyễn Khoan

Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Pho

Thông tin hoạt động


- Năm 1931 ông bị địch bắt, bị toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh kết án 18 tháng tù giam và 6 tháng quản thúc (bản án số 12 ngày 21/01/1931) vì tham gia biểu tình do cộng sản tổ chức. - Ngày 21/7/1931 ông được địch tha - Năm 1934 ông tiếp tục tham gia hoạt động tuyên truyền cách mạng và khôi phục lại "Hội người cày" ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, bị địch theo dõi.

Danh Nhân Cách Mạng Liên Quan