Danh Sách Chiến Sỹ Cách Mạng

Nguyễn Dương


Năm sinh: 1885

Giới tính: Nam

Bí danh: Kiêm Cấp, Đôn Môn

Quê quán: Yên Xá

Họ tên cha: Nguyễn Quan

Họ tên mẹ: Trần Thị Thân

Thông tin hoạt động


- Tháng 2/1931 ông tham gia hoạt động cộng sản - Ngày 9/5/1932, ông bị địch bắt (không rõ bản án)

Lê Điều


Năm sinh: 1898

Giới tính: Nam

Bí danh: Bẹp Toàn, Tất Hựu

Quê quán: Thạch Khê Trung

Họ tên cha: Lê Khoan

Họ tên mẹ: Trần Thị Luân

Thông tin hoạt động


- Năm 1931 ông gia nhập Đảng cộng sản - Năm 1933 ông bị địch bắt vì là đảng viên đảng cộng sản nhưng được địch tha sau 3 tháng giam giữ vì không đủ chứng cứ. Sau khi được tha, ông tiếp tục tham gia hoạt động cộng sản. - Tháng 5/1935, ông bị địch bắt lần 2. - Ngày 5/10/1935 toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử lần 2 nhưng ông được xử trắng án( Bản án số 96 ngày 5 tháng 9 năm 1935)

Phan Hạc


Năm sinh: 1912

Giới tính: Nam

Quê quán: Trung Thành

Họ tên cha: Phan Thiệp

Họ tên mẹ: Thái Thị Phê

Thông tin hoạt động


- Tháng 5/1931 ông gia nhập Đảng cộng sản - Ngày 13/7/1935 ông bị địch bắt - tháng 11/1935 ông bị toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh kết án 10 năm tù khổ sai và 10 năm quản thúc (bản án số 120 ngày 26/11/1935)

Trần Đào


Năm sinh: 1885

Giới tính: Nam

Quê quán: Thịnh Lạc

Thông tin hoạt động


- Năm 1935, ông là Việt kiều sinh sống tại Thái Lan đã tham gia hoạt động khôi phục lại "Hội cứu tế đỏ" (một tổ chức của Đảng cộng sản ở Thare, Thái Lan), bị địch theo dõi.

Danh Nhân Cách Mạng Liên Quan