Danh Sách Chiến Sỹ Cách Mạng

Võ Tam


Năm sinh: 1904

Giới tính: Nam

Quê quán: Vân Cù

Thông tin hoạt động


- Ngày 01/7/1932 ông bị địch bắt tại Hà Tĩnh, bị địch kết án 9 năm tù giam theo bản án số 184 ngày 12/12/1932 của toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh vì hoạt động cộng sản - Ngày 7/7/1933 ông bị địch đưa đi giam tại nhà lao tỉnh Quảng Nam

Trần Điệt


Năm sinh: 1893

Giới tính: Nam

Bí danh: Ung

Quê quán: Tiên Điền

Họ tên cha: Trần Ngạc

Họ tên mẹ: Trần Thị Hai

Thông tin hoạt động


- Năm 1931 ông bị địch theo dõi vì tham gia hoạt động chính trị. - Năm 1932 ông bị địch bắt giam trong 5 tháng ở Nghi Xuân vì là đảng viên đảng cộng sản

Phan Thanh


Năm sinh: 1912

Giới tính: Nam

Bí danh: Bạch

Quê quán: Cẩm Trang

Họ tên cha: Phan Gu

Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Ba

Thông tin hoạt động


- Tháng 12/1930 ông được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương, là phó bí thư xã bộ Cẩm Trang (tháng 4/1931) - Ngày 04/8/1931 ông bị địch bắt, bị toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh kết án 03 năm tù giam và 18 tháng quản thúc (bản án số 203 ngày 01/12/1931) (không rõ nơi ông bị địch giam, số tù và ngày được tha)

Nguyễn Tinh


Năm sinh: 1902

Giới tính: Nam

Bí danh: Cháu Tinh

Quê quán: Yên Vượng

Thông tin hoạt động


- Năm 1941 ông đã tham gia vào vụ ám sát tên Ferey do cộng sản tổ chức ngày 14/5/1941 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh. - Bị địch kết án 02 năm tù giam, 02 năm quản thúc cho hưởng án treo và bị tước quyền công dân theo bản án số 26 ngày 24/3/1942 của toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh.

Danh Nhân Cách Mạng Liên Quan