Danh Sách Chiến Sỹ Cách Mạng

Dư Trần Định


Năm sinh: 1888

Giới tính: Nam

Quê quán: Kim Đôi

Họ tên cha: Dư Trần Cửu

Họ tên mẹ: Trần Thị Lan

Thông tin hoạt động


- Ngày 10/7/1932 ông bị địch bắt vì tham gia hoạt động cộng sản, ông bị địch kết án 9 năm tù khổ sai và 4 năm quản thúc (Bản án số 37 ngày 24/3/1933 của toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh ), Số tù : 40 (không rõ nơi giam giữ) - Ngày 14/7/1935, ông được giảm 4 năm tù - Ngày 1/1/1936 ông được địch tha. - Năm 1941, ông bị địch bắt và kết án lần thứ 2 mức án 20 năm tù khổ sai và 20 năm quản thúc (Bản án số 79 ngày 3/10/1941 của toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh ) vì tham gia hoạt động cộng sản, ông bị đưa đi đày ở nhà tù Đắc Lắc.

Nguyễn Dương


Năm sinh: 1912

Giới tính: Nam

Bí danh: Đỗ Dương, Tiết Phu

Quê quán: Hữu Phương

Họ tên cha: Nguyễn Phố

Họ tên mẹ: Lê Thị Đức

Thông tin hoạt động


- Tháng 2/1931 ông tham gia vào tổ chức Nông hội - Tháng 6/1931 ông gia nhập Đảng cộng sản thuộc chi bộ Hữu Phương, sau được cử giữ chức Uỷ viên tổng uỷ Canh Hoạch. - Ông bị địch bắt (không rõ thời gian bị bắt) và bị kết án 06 năm tù giam (Bản án số 6 ngày 30 tháng 12 năm 1931). - Ngày 14/7/1936 ông được địch tha. - Năm 1941, ông bị Khâm sứ Trung kỳ ra quyết định cho đi an trí ở nhà tù Ly Hy ( Quyết định số 2900 ngày 26/9/1941) vì bị địch coi là "thành phần nguy hiểm"

Lê Dương


Năm sinh: 1895

Giới tính: Nam

Quê quán: Đông Bàn

Thông tin hoạt động


- Ngày 9/9/1932 ông bị địch bắt giam ở nhà tù Hà Tĩnh, số tù : 95 vì tham gia hoạt động cộng sản - Năm 1933 ông bị toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh kết án 03 năm tù giam và 02 năm quản thúc (Bản án số 18 ngày 10/2/1933) - Ngày 21/2/1934 ông được địch tha nhân dịp Tết

Phan Đình Duyệt


Năm sinh: 1907

Giới tính: Nam

Bí danh: Mộng Vân, Giái Duyệt

Quê quán: Vĩnh Hoà

Họ tên cha: Phan Đình Khai

Họ tên mẹ: Lê Thị Nhuy

Thông tin hoạt động


- Tháng 3/1931 ông gia nhập đảng cộng sản - Tháng 10/1931 ông là Bí thư Tổng bộ cộng sản Canh Hoạch - Tháng 12/1931 ông bị địch bắt

Danh Nhân Cách Mạng Liên Quan