Danh Sách Chiến Sỹ Cách Mạng

Trần Duy Tịnh


Năm sinh: 1909

Giới tính: Nam

Bí danh: Sinh Minh

Quê quán: Thịnh quả

Họ tên cha: Trần Duy Viên

Thông tin hoạt động


- Năm 1927 ông gia nhập tổ chức "Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội". Bị địch bắt ngày 06/8/1927, bị địch kết án 03 năm tù giam theo bản án số 116 ngày 08/10/1927; Ngày 11/02/1928 bị đưa đi Đồng Hới để thụ án. - Sau khi ra tù , ông được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương. Năm 1931, khi đang là bí thư chi bộ cộng sản, ông lại bị địch bắt và kết án 7 năm tù igam (không rõ bản án), bị địch giam tại Hà Tĩnh. - Năm 1934, ông được trả tự do - Năm 1940 ông tiếp tục hoạt động cách mạng, bị mật thám Pháp theo dõi

Phan Tử Tam


Năm sinh: 1915

Giới tính: Nam

Bí danh: Tám, Bảy, Phan Tùng

Quê quán: Câu Cô

Họ tên cha: Phan Tử Nguỵ

Họ tên mẹ: Đặng Thị Hải

Thông tin hoạt động


- Khoảng năm 1930-1931 cùng mẹ sang Thái Lan, hoạt động cộng sản ở Sakhone, là thành viên của tổ chức "Thanh niên cộng sản". Ngày 26/7/1935 tham gia rải truyền đơn cộng sản, bị địch bắt. - Tháng 9/1938 bị địch theo dõi vì tham dự cuộc họp của tổ chức "Hiệp đoàn" của cộng sản tại bản Chik (makheng)

Nguyễn Đức


Năm sinh: 1906

Giới tính: Nam

Quê quán: Ba Linh, Thanh Lạng

Họ tên cha: Nguyễn Trác

Thông tin hoạt động


- Năm 1931 ông bị địch bắt, bị toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh kết án 07 năm tù khổ sai vì tham gia hoạt động cộng sản (Bản án số 167 ngày 30/09/1931) - Ngày 14/7/1936 ông được địch tha

Nguyễn Dương


Năm sinh: 1895

Giới tính: Nam

Quê quán: Yên Vượng

Họ tên cha: Nguyễn Dao

Họ tên mẹ: Thị Tư

Thông tin hoạt động


- Ngày 07/08/1931 ông bị địch bắt giam ở nhà tù Hà Tĩnh, số tù : 312 vì tham gia hoạt động cộng sản. - Năm 1932 ông bị toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh kết án tử hình (Bản án số 86 ngày 04/05/1932). Mức án trên được chuyển thành tù khổ sai chung thân, đày đi nhà tù Lao Bảo và không được hưởng bất kỳ quyền lợi ân xá nào (theo quyết định số 818 ngày 02/07/1932 của Hội đồng Cơ mật và quyết định ngày 10/12/1932 của Khâm sứ Trung kỳ). - Ngày 7/11/1933 ông bị chuyển đến nhà tù Đà Lạt, số tù : 236 - Tết năm 1934 ông được giảm án còn 12 năm tù khổ sai, bị giam ở nhà tù Đồng Nai Thượng, số tù : 111

Danh Nhân Cách Mạng Liên Quan