Danh Sách Chiến Sỹ Cách Mạng

Nguyễn Dương


Năm sinh: 1895

Giới tính: Nam

Bí danh: Dinh Dương

Quê quán: Thượng Ích

Họ tên mẹ: Lê Thị Mai

Thông tin hoạt động


- Năm 1932 ông bị địch bắt vì hoạt động cộng sản, toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh kết án ông 03 năm tù giam và 02 năm quản thúc (bản án số 170 ngày 08/10/1932). - Ngày 31/1/1933 ông được địch tha

Nguyễn Dương


Năm sinh: 1888

Giới tính: Nam

Quê quán: Nội Diên

Thông tin hoạt động


- Ngày 9/7/1931, ông bị địch bắt vì tham gia hoạt động cộng sản, bị toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh kết án 03 năm tù giam và 02 năm quản thúc (Bản án số 118 ngày 31/7/1931) - Ông bị đưa đi giam tại nhà tù Ban mê thuột (Số tù : 2511), sau bị chuyển đến nhà tù Đắc Lắc ( số tù : 1836). - Tháng 3/1934 ông được địch tha

Đinh Đắc


Năm sinh: 1890

Giới tính: Nam

Quê quán: Thanh lạng

Họ tên cha: Đinh Tu (Đuc)

Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Nam

Thông tin hoạt động


- Ngày 24/6/1931 ông bị địch bắt vì đã tham gia vào cuộc biểu tình và hoạt động chính trị do cộng sản tổ chức. Ông bị toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh kêt án 6 năm tù giam và 3 năm quản thúc (Bản án số 152 ngày 22/9/1931). - Ông bị địch giam tại nhà tù Ban mê thuột - Tết năm 1935 ông được địch tha

Nguyễn Khắc Đồng


Năm sinh: 1911

Giới tính: Nam

Quê quán: Thái Yên

Họ tên cha: Nguyễn Bảy Vinh

Họ tên mẹ: Võ Thị Nam

Thông tin hoạt động


- Năm 1931 ông được kết nạp vào Đảng cộng sản. - Ngày 14/7/1931 ông bị địch bắt, bị toà án nam triều tỉnh Hà Tĩnh kết án 09 năm tù khổ sai theo bản án số 130 ngày 20/8/1931 và bị đày đi nàh tù Ban mê Thuột. ông được giảm án 3 lần vào các năm 1932,1933,1934 với tổng thời gian là 3 năm 6 tháng. ngày 01 tháng 01 năm 1935, ông được địch tha

Danh Nhân Cách Mạng Liên Quan