Vài nét về thuế thân trước năm 1945 ở Việt Nam và giới thiệu sưu tập thẻ thuế thân được trưng bày và bảo quản tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2021-05-12 00:13:25

Thuế thân (thuế sưu, thuế đinh) là một trong những loại thuế khóa có từ thời phong kiến đã được thực dân Pháp tận dụng triệt để để bóc lột nhân dân Việt Nam và là nguồn thu chính cho ngân quỹ nhà nước, phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương. Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh hiện đang trưng bày, lưu giữ và phát huy giá trị nhiều sưu tập độc đáo, đặc biệt phải kể đến bộ sưu tập hiện vật thẻ thuế thân trước năm 1945. Bộ sưu tập gồm 06 hiện vật, có mốc thời gian từ năm 1931 cho đến năm 1942, nằm trong giai đoạn thực dân Pháp áp dụng thuế thân ở Việt Nam. Những hiện vật này là kết quả của một quá trình sưu tầm lâu dài của cán bộ bảo tàng.

Đọc thêm

Sưu tập dụng cụ tra tấn của thực dân Pháp đối với các chiến sỹ cách mạng bị giam ở nhà lao Vinh

Tác giả: admin Ngày 2018-08-26 14:15:04

Sưu tập hiện vật dụng cụ tra tấn của thực dân Pháp đối với các chiến sỹ cách mạng bị giam ở nhà lao Vinh trưng bày tại phòng số 8, bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sưu tập gồm 7 hiện vật: 2 roi da bò, 1 roi vặn thừng, 2 xíềng tay, 1 dùi cui, 1 cùm chân.

Đọc thêm

Sưu tập vũ khí của Tự vệ trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2018-08-26 14:12:56

Ngay sau khi ra đời, chính quyền Xô Viết đã chủ trương thành lập đội Tự vệ Đỏ để làm nòng cốt trong các cuộc đấu tranh, trấn áp bọn phản cách mạng, bảo vệ an ninh thôn xóm và bảo vệ chính quyền Xô Viết còn non trẻ. Với những chiến công to lớn mà các đội Tự vệ Đỏ năm 1930 – 1931 lập nên, họ xứng đáng là tiền thân của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ngày nay.

Đọc thêm

Khay đồng, đĩa sứ của gia đình đồng chí Lê Tử Trâm - Đảng viên 1930 - 1931 ở xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: admin Ngày 2018-08-26 14:10:13

Đồng chí Lê Tử Trâm sinh năm 1903 trong một gia đình thuần nông nhưng giàu lòng yêu nước và cách mạng tại làng Vĩnh Hòa, tổng Canh Hoạch, phủ Thạch Hà (nay là xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà), tỉnh Hà Tĩnh. Thủa nhỏ đồng chí được gia đình cho đi học 3 năm chữ Hán và 2 năm học chữ Quốc Ngữ do thầy giáo Nguyễn Xuân Phương dạy. Trong thời gian theo học, đồng chí đã sớm tiếp thu thơ văn yêu nước và tư tưởng tiến bộ, dần dần hiểu biết thêm về thời cuộc, căm thù bọn đế quốc và cường hào, thông cảm với nỗi thống khổ của nhân dân.

Đọc thêm

Video