Sưu tập dụng cụ tra tấn của thực dân Pháp đối với các chiến sỹ cách mạng bị giam ở nhà lao Vinh

Tác giả: admin
Ngày 2018-08-26 14:15:04

Sưu tập hiện vật dụng cụ tra tấn của thực dân Pháp đối với các chiến sỹ cách mạng bị giam ở nhà lao Vinh trưng bày tại phòng số 8, bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sưu tập gồm 7 hiện vật: 2 roi da bò, 1 roi vặn thừng, 2 xíềng tay, 1 dùi cui, 1 cùm chân.

਍ഀ

Sưu tập này là những vật chứng tố cáo tội ác dã man của thực dân Pháp và phong kiến Nam Triều, qua đó chúng ta có thể thấy được tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường của các chiến sỹ cộng sản tại nhà lao Vinh.

਍ഀ
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
  Xíềng tay: dùng xích tay tù nhân.
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
 • ਍ഀ
  Roi da bò, roi vặn thừng, dùi cui cao su: dùng để đánh vào người, vào mặt, vào đầu tù nhân. Loại roi vặn thừng có gắn đinh ở phía cuối, mỗi lần địch đánh vào người tù nhân, khi nhấc roi lên da thịt người tù dính theo từng mảng, máu chảy ướt sàn nhà.
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
 • ਍ഀ
  Cùm chân: dùng ở xà lim nơi giam tù chính trị trong án, mỗi xà lim 1 người, chân bị kẹp trong cùm gỗ gắn cố định với ván nằm hoặc nền nhà.
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
਍ഀ

Tù chính trị ở nhà lao Vinh còn phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác như: bắt tù nhân ở trần, lấy giầy đinh dẫm lên, bắt tù nhân ngồi trên mâm đồng nung đỏ, hoặc lột quần áo tù nhân nữ bắt đứng trên ổ kiến phơi nắng....

਍ഀ

Tù chính trị nhà lao Vinh luôn biết rằng con đường đấu tranh để giải phóng dân tộc là chông gai, tù tội. là hy sinh nhưng họ vẫn sẵn sàng đón nhận với một niềm tin mãnh liệt vào ngày thắng lợi của cách mạng. Mặc dù bị gông cùm, xiềng xích, tra tấn dã man, đói rét và bệnh tật hành hạ nhưng các chiến sỹ cộng sản trong nhà lao Vinh vẫn luôn lạc quan, tin tưởng, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau để cùng đấu tranh chống lại chế độ hà khắc của nhà tù.

਍ഀ

Đây là một trong những sưu tập có giá trị, là bằng chứng ghi lại tội ác của đế quốc và phong kiến tay sai; đồng thời giúp cho thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về một thời kỳ đấu tranh cách mạng của cha ông đi trước đã anh dũng kiên cường trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. 

਍ഀ
  ਍ഀ
 1. ਍ഀ
  Xiềng tay: bằng sắt, màu đen xám, hình số 8, có răng cưa.
  ਍ഀ
 2. ਍ഀ
 3. ਍ഀ
  Cùm gỗ : dài 1,2m, có 4 lỗ dùng để cùm chân.
  ਍ഀ
 4. ਍ഀ
 5. ਍ഀ
  Dùi cui: bằng cao su, màu đen, dài 0,32 m.
  ਍ഀ
 6. ਍ഀ
 7. ਍ഀ
  Roi da bò: bằng da bò, bện xoắn, dài 0,69 m.
  ਍ഀ
 8. ਍ഀ

Video