Sưu tập vũ khí đấu tranh của nhân dân trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2009-04-04 08:44:07

Sưu tập vũ khí đấu tranh của nhân dân trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đọc thêm

Sưu tập “Triện” của hào lý địa phương nộp chính quyền Xô Viết

Tác giả: admin Ngày 2009-04-04 08:43:26

Sưu tập “Triện” của hào lý địa phương nộp chính quyền Xô Viết

Đọc thêm

Sưu tập vũ khí của Tự vệ trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2009-04-04 08:42:44

Ngay sau khi ra đời, chính quyền Xô Viết đã chủ trương thành lập đội Tự vệ Đỏ để làm nòng cốt trong các cuộc đấu tranh, trấn áp bọn phản cách mạng, bảo vệ an ninh thôn xóm và bảo vệ chính quyền Xô Viết còn non trẻ. Với những chiến công to lớn mà các đội Tự vệ Đỏ năm 1930 – 1931 lập nên, họ xứng đáng là tiền thân của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ngày nay.

Đọc thêm

Sưu tập hiện vật cổ vũ đấu tranh trong Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2009-04-04 08:41:04

Sưu tập hiện vật cổ vũ đấu tranh trong Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đọc thêm

Video