Sưu tập hiện vật trong tù của các chiến sỹ cách mạng Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2008-12-25 07:49:06

Sưu tập hiện vật trong tù của các chiến sỹ cách mạng Nghệ Tĩnh

Đọc thêm

Sưu tập hiện vật của Bác Hồ ký “Lời Đề tựa”

Tác giả: admin Ngày 2008-12-25 07:46:08

Sưu tập hiện vật của Bác Hồ ký “Lời Đề tựa”

Đọc thêm

Sưu tập ấn loát của Đảng

Tác giả: admin Ngày 2008-12-25 07:43:06

Sưu tập ấn loát của Đảng

Đọc thêm

Sưu tập dụng cụ tra tấn của thực dân Pháp đối với các chiến sỹ cách mạng bị giam ở nhà lao Vinh

Tác giả: admin Ngày 2008-12-11 01:56:36

Sưu tập hiện vật dụng cụ tra tấn của thực dân Pháp đối với các chiến sỹ cách mạng bị giam ở nhà lao Vinh trưng bày tại phòng số 8, bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sưu tập gồm 7 hiện vật: 2 roi da bò, 1 roi vặn thừng, 2 xíềng tay, 1 dùi cui, 1 cùm chân.

Đọc thêm

Video