Phát huy bài học liên minh công nông trong Xô Viết Nghệ Tĩnh thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tác giả: admin Ngày 2009-04-09 08:37:17

Phát huy bài học liên minh công nông trong Xô Viết Nghệ Tĩnh thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đọc thêm

Mối quan hệ giữa Trường CĐSP Nghệ An và Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh trong việc đào tạo giáo viên giảng dạy lịch sử THCS

Tác giả: admin Ngày 2009-04-09 07:24:45

Mối quan hệ giữa Trường CĐSP Nghệ An và Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh trong việc đào tạo giáo viên giảng dạy lịch sử THCS

Đọc thêm

Trao đổi về phương pháp dạy và học lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh ở bậc Phổ thông Trung học

Tác giả: admin Ngày 2009-04-09 07:17:06

Trao đổi về phương pháp dạy và học lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh ở bậc Phổ thông Trung học

Đọc thêm

Khoa lịch sử Trường Đại học Sư Phạm Vinh với việc giảng dạy, phát huy tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2009-04-09 07:05:17

Khoa lịch sử Trường Đại học Sư Phạm Vinh với việc giảng dạy, phát huy tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đọc thêm

Video