Nguyễn Phong Sắc với phong trào công nhân Vinh - Bến Thuỷ

Tác giả: admin Ngày 2009-04-04 07:34:03

Nguyễn Phong Sắc với phong trào công nhân Vinh - Bến Thuỷ

Đọc thêm

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc với sự ra đời và hoạt động của Sinh hội đỏ trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2009-04-04 07:25:27

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc với sự ra đời và hoạt động của Sinh hội đỏ trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh

Đọc thêm

Một số hoạt động của đồng chí Nguyễn Phong Sắc trong thời gian ở Nghệ Tĩnh chưa được công bố

Tác giả: admin Ngày 2009-04-04 03:23:23

Một số hoạt động của đồng chí Nguyễn Phong Sắc trong thời gian ở Nghệ Tĩnh chưa được công bố

Đọc thêm

Nguyễn Phong Sắc - Một nhà lãnh đạo tài ba, nhà báo cách mạng tiên phong trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tác giả: admin Ngày 2009-04-04 03:13:30

Nguyễn Phong Sắc - Một nhà lãnh đạo tài ba, nhà báo cách mạng tiên phong trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Đọc thêm

Video