Đồng chí Nguyễn Phong Sắc với việc thành lập Tổng Công hội Đỏ và Tổng Nông hội Đỏ ở Nghệ An vào cuối năm 1929

Tác giả: admin Ngày 2009-04-04 02:53:55

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc với việc thành lập Tổng Công hội Đỏ và Tổng Nông hội Đỏ ở Nghệ An vào cuối năm 1929

Đọc thêm

70 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2009-04-02 02:00:34

70 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đọc thêm

Nguyễn Phong Sắc với phong trào cách mạng Nghệ Tĩnh.

Tác giả: admin Ngày 2009-01-09 02:31:40

Nguyễn Phong Sắc với phong trào cách mạng Nghệ Tĩnh.

Đọc thêm

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc với phong trào “Vô sản hoá”

Tác giả: admin Ngày 2009-01-08 08:47:00

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc với phong trào “Vô sản hoá”

Đọc thêm

Video