Ngục Kon Tum - nơi nuôi dưỡng tinh thần thép của Tù chính trị trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2013-08-20 08:48:06

Ngục Kon Tum - nơi nuôi dưỡng tinh thần thép của Tù chính trị trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đọc thêm

Bảo tàng XVNT với công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng

Tác giả: admin Ngày 2010-11-15 03:21:25

Bảo tàng XVNT với công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng

Đọc thêm

Hồ sơ Morché với việc nghiên cứu Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2009-04-18 08:33:44

Hồ sơ Morché với việc nghiên cứu Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đọc thêm

Công tác chỉnh lý trưng bày của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh trong 40 năm

Tác giả: admin Ngày 2009-04-17 08:05:09

Công tác chỉnh lý trưng bày của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh trong 40 năm

Đọc thêm

Video