Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh với những hoạt động góp phần giữ gìn, phát huy di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc ở Môn Sơn – Lục Dạ, Con Cuông trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2021-04-12 01:42:47

Trong hàng chục năm qua, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh đã tổ chức rất nhiều những hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần giữ gìn, phát huy những di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc ở Môn Sơn – Lục Dạ, Con Cuông trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Đọc thêm

Môn Sơn - điểm sáng đấu tranh của nhân dân các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2021-04-09 08:49:34

Đã 90 năm trôi qua, Môn Sơn vẫn mãi là điểm sáng đấu tranh của nhân dân các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Mặc dù ra đời sau các chi bộ như Thọ Lộc – Cự Lâm ở Nghĩa Đàn (cuối năm 1930) nhưng Chi bộ Môn Sơn ở Con Cuông là tổ chức Đảng của các đồng chí thuộc dân tộc thiểu số và chính đồng chí Bí thư chi bộ Vi Văn Khang cũng là người dân tộc Thái. Chi bộ Môn Sơn ra đời đã nhóm lên ngọn lửa cách mạng trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ đây phong trào cách mạng ở miền núi miền Tây Nghệ An đã cùng hòa nhịp vào làn sóng đấu tranh ở miền xuôi.

Đọc thêm

Vai trò của học sinh trường Quốc học Vinh đối với phong trào yêu nước và cách mạng từ 1920 đến 1945

Tác giả: admin Ngày 2020-11-18 07:40:37

Trải qua 100 năm xây dựng và phát triển, Trường Quốc học Vinh (nay là trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) có bề dày truyền thống rất đáng trân trọng và tự hào. Các thế hệ học sinh của trường Quốc học Vinh đã tiếp nối truyền thống hiếu học của thế hệ ông cha, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc đặc biệt đối với phong trào yêu nước và cách mạng từ năm 1920 đến 1945. Tên tuổi của nhiều học trò trường Quốc học Vinh như: Nguyễn Tiềm, Trần Văn Cung, Tôn Quang Phiệt, Nguyễn Sỹ Sách, Chu Văn Biên, Siêu Hải (Nguyễn Nhật Tân), Trần Tố Chấn, Hà Sâm, Trần Hữu Doánh, Nguyễn Trương Khoát…  đã đi vào lịch sử, góp phần làm nên những thắng lợi của cách mạng quê hương, đất nước.

Đọc thêm

Cách mạng Tháng Mười Nga với sự ra đời của Chính quyền Xô viết đầu tiên ở vùng Đông Nam Châu Á

Tác giả: admin Ngày 2020-11-06 09:21:31

Khi đánh giá về vai trò, ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”(1). Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã trở thành một hiện thực trong xã hội, có sức mạnh vô cùng to lớn, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, đồng thời tạo tiền đề cho sự ra đời của một hệ thống xã hội mà trước đó chưa từng tồn tại trong lịch sử.

Đọc thêm

Video