Thơ văn Xô viết Nghệ Tĩnh – vũ khí đấu tranh độc đáo của quần chúng nhân dân Nghệ Tĩnh trong phong trào cách mạng 1930-1931

Tác giả: admin Ngày 2021-06-15 03:23:19

Thơ văn Xô Viết Nghệ Tĩnh là những viên ngọc quý trong kho tàng văn học cách mạng Việt Nam. Không chỉ thẫm đẫm tinh thần nhân văn sâu sắc, những bài thơ áng văn là con đẻ của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã trở thành vũ khí độc đáo trên mặt trận tuyên truyền, cổ động cách mạng, góp phần không nhỏ vào những thắng lợi vẻ vang của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những dấu ấn của thơ văn Xô viết Nghệ Tĩnh đối với phong trào cách mạng (1930-1931) không bao giờ phai mờ trong dòng văn học cách mạng nước nhà.

Đọc thêm

Trưng bày online - xu thế phát triển tất yếu của hệ thống Bảo tàng hiện nay

Tác giả: admin Ngày 2021-06-11 02:57:55

Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đầu năm 2021, được sự chỉ đạo sáng suốt, quyết liệt của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh đã xây dựng thành công bộ trưng bày chuyên đề online đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Truyền thống quê hương xứ Nghệ, truyền thống gia đình - cội nguồn thúc đẩy Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước

Tác giả: admin Ngày 2021-05-19 00:30:13

Ngày 5/6/1911, tại bến cảng Nhà Rồng lịch sử, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với tên gọi là Văn Ba đã nhận làm phụ bếp cho tàu Pháp Latusơ Tơrêvin, ra đi tìm đường cứu nước với một quyết tâm: "Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu..."

Đọc thêm

Đồng chí Phùng Chí Kiên – lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nghệ An

Tác giả: admin Ngày 2021-05-17 00:35:27

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phùng Chí Kiên thực sự là tấm gương suốt đời phấn đấu, cống hiến, hy sinh vì lợi ích của Đảng và Quốc gia, dân tộc. Để ghi nhận công lao của đồng chí Phùng Chí Kiên với cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước đã có nhiều hoạt động tri ân đối với đồng chí: truy phong hàm cấp Tướng cho đồng chí Phùng Chí Kiên theo Sắc lệnh số 89-SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 23/9/1947, truy thưởng Huân chương Chiến công Hạng III theo Quyết định số 283KT/CT do Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký ngày 6/6/1994, truy tặng Bằng Tổ Quốc Ghi công theo Quyết định 1228/QĐ-TTg do Thủ tướng Phan Văn Khải ký ngày 10/11/2003 và là một trong 19 lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng theo kết luận số 88-KL/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 18/2/2014.

Đọc thêm

Video