Những hoạt động và đóng góp của đồng chí Võ Nguyên Hiến trên cương vị là Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ 1935-1936

Tác giả: admin Ngày 2019-10-08 00:56:47

Xứ Nghệ - mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất nổi bật qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc. Từ đây đã sản sinh ra rất nhiều hạt giống đỏ của quê hương với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta. Trong số những cán bộ tiền bối cách mạng tiêu biểu của Đảng thời kỳ đầu, chúng ta không thể không nhắc tới đồng chí Võ Nguyên Hiến - người con ưu tú của quê hương Nghệ An. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn, đặc biệt là trên cương vị Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ năm 1935-1936.

Đọc thêm

Vai trò của Bảo tàng nói chung và Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh nói riêng trong giáo dục lịch sử đối với học sinh phổ thông

Tác giả: admin Ngày 2019-09-09 03:35:57

Trong các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam, yêu nước là giá trị cao nhất, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử Việt Nam. Nó thể hiện nổi bật mỗi khi người Việt Nam đánh giặc ngoại xâm. Truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc Việt Nam là nguyên tắc đạo đức và chính trị, là tình yêu và lòng trung thành với Tổ quốc, lòng tự hào về quá khứ và hiện tại, ý chí bảo vệ những lợi ích của dân tộc. Giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho nhân dân, cho tuổi trẻ, trong đó có tuổi trẻ học đường, hiển nhiên không phải là nhiệm vụ, là chức năng riêng có của Bảo tàng XVNT mà là nhiệm vụ chung của mọi Bảo tàng có hiện vật ở nước ta hiện nay. Thông qua hệ thống trưng bày với hàng ngàn tư liệu, hiện vật gốc Bảo tàng đã và đang ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, trở thành trường học lịch sử cách mạng cho mọi thế hệ, đúng như cảm nhận của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến tham quan Viện Bảo tàng cách mạng, được người kể lại trên Báo nhân dân số ra ngày 4/7/1959 với nhan đề bài viết “Xem Bảo tàng Cách mạng”: “Hôm cùng đi xem Viện bảo tàng Cách mạng với Tổng thống Xu-các-nô, một người bạn nói một cách thân thiết “Nếu người ta chú ý, thì xem Viện Bảo tàng Cách mạng một lần cũng bằng học một pho lịch sử cách mạng”.

Đọc thêm

Bác Hồ với quê hương Nghệ An

Tác giả: admin Ngày 2019-05-06 08:42:05

Có thể khẳng định rằng, với quê hương Nghệ An, dù bôn ba khắp bốn biển năm châu, dù trải qua bao biến thiên của lịch sử, tình cảm và sự quan tâm của Bác giành cho quê hương vẫn luôn nồng ấm, thiết tha. Tình yêu quê hương, lòng thương dân của Bác không phải là tình thương ban ơn từ trên xuống mà xuất phát từ đáy lòng và được biểu hiện thành những hành động, lời nói cụ thể trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Những kỷ niệm trong những lần Bác về thăm quê hay những kỷ vật của Người giành tặng cho quê hương vẫn luôn được mỗi người dân quê hương khắc ghi, nâng niu, trân trọng. Muôn vàn tình yêu thương chứa đựng trong những lời căn dặn của Người đối với quê hương đến nay vẫn mang tính thực tiễn, là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân Nghệ An tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người để xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu

Đọc thêm

Nhân dân Bến Tre trong phong trào đấu tranh ủng hộ Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931

Tác giả: admin Ngày 2019-04-23 01:12:43

Gần 90 năm đã trôi qua, kể từ ngày ra đời, Đảng bộ Bến Tre đã khẳng định vai trò, vị trí của mình trong việc vận dụng, sáng tạo đường lối của Đảng, lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách làm nên nhiều thắng lợi trong suốt chiều dài lịch sử như: phong trào đấu tranh 1930-1931, cuộc nổi dậy năm 1940, khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945, trong 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt trong những ngày đầu mới thành lập, tuy còn non trẻ nhưng Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã kiên cường, bất khuất đứng lên đấu tranh cùng chia lửa với nhân dân Nghệ Tĩnh trong cao trào cách mạng 1930-1931, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai miền Trung – Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đọc thêm

Video