Sự ra đời của chi bộ Đảng Môn Sơn nét đặc sắc của Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2009-04-02 09:16:36

Sự ra đời của chi bộ Đảng Môn Sơn nét đặc sắc của Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đọc thêm

Cung cấp thêm tư liệu về cuộc đấu tranh của nhân dân các dân tộc Môn Sơn Con Cuông năm 1931. Hoạt động của bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh phục vụ sự nghiệp đổi mới.

Tác giả: admin Ngày 2009-04-02 09:12:18

Cung cấp thêm tư liệu về cuộc đấu tranh của nhân dân các dân tộc Môn Sơn Con Cuông năm 1931. Hoạt động của bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh phục vụ sự nghiệp đổi mới.

Đọc thêm

Sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ đối với đồng bào các dân tộc Môn Sơn, Lục Dạ huyện Con Cuông

Tác giả: admin Ngày 2009-04-02 06:48:08

Sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ đối với đồng bào các dân tộc Môn Sơn, Lục Dạ huyện Con Cuông

Đọc thêm

Toạ đàm kỷ niệm 75 năm Chi bộ Đảng Môn Sơn - huyện Con Cuông

Tác giả: admin Ngày 2009-04-02 01:54:48

Toạ đàm kỷ niệm 75 năm Chi bộ Đảng Môn Sơn - huyện Con Cuông

Đọc thêm

Video