Toạ đàm kỷ niệm 75 năm Chi bộ Đảng Môn Sơn - huyện Con Cuông

Tác giả: admin
Ngày 2009-04-02 01:54:48

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã lãnh đạo   nhân dân Nghệ An và Hà Tĩnh làm nên cao trào mạng 1930 – 1931 mà đỉnh cao nhất là Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Cuối năm 1930 khi phong trào ở miền xuôi bị đàn áp đẫm máu, đầu năm 1931, cơ sở cách mạng chuyển lên miền núi Môn Sơn - Lục Dạ, Con Cuông. Dưới sự chỉ đạo của Xứ uỷ Trung kỳ, Tỉnh uỷ Nghệ An, sự giúp đỡ của huyện uỷ Anh Sơn, tháng 4/1931 chi bộ Đảng Môn Sơn, huyện Con Cuông, chi bộ Đảng đầu tiên của đồng bào các dân tộc miền Tây xứ Nghệ ra đời.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Môn Sơn, Con Cuông với chuyên đề : “Nhân dân các dân tộc Môn Sơn – Con Cuông trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1931”. Được sự đồng ý của Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An, Sở văn hoá thông tin, Bảo tàng Xô Viết Nghệ TĨnh kết hợp với huyện Con Cuông tổ chức tạo đàm khoa học tháng 4 năm 2006 để khẳng định vai trò của cơ sở Đảng miền núi và cuộc đấu tranh của nhân dân các dân tộc ơ Môn Sơn – Con Cuông, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân ta, trước hết là thế hệ trẻ trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Video