Những hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2017-07-24 00:42:14

Những hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đọc thêm

Tin hoạt động: Sưu tầm tư liệu, hiện vật tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2017-05-22 08:27:36

Tin hoạt động: Sưu tầm tư liệu, hiện vật tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin hoạt động: Trưng bày lưu động phục vụ Lễ hội Làng Sen năm 2017

Tác giả: admin Ngày 2017-05-18 02:31:51

Tin hoạt động: Trưng bày lưu động phục vụ Lễ hội Làng Sen năm 2017

Đọc thêm

Công tác phối hợp giữa Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh với Quảng trường Hồ Chí Minh trong việc tổ chức trưng bày triển lãm về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh cho học sinh, sinh viên

Tác giả: admin Ngày 2017-05-16 07:15:27

Công tác phối hợp giữa Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh với Quảng trường Hồ Chí Minh trong việc tổ chức trưng bày triển lãm về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh cho học sinh, sinh viên

Đọc thêm

Video