Trưng bày chuyên đề phục vụ Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Nghệ An giai đoạn 2013-2018

Tác giả: admin Ngày 2018-08-23 03:54:43

Trưng bày chuyên đề phục vụ Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Nghệ An giai đoạn 2013-2018

Đọc thêm

Hoạt động trưng bày phục vụ các đơn vị thuộc Sư đoàn 324, Quân khu IV

Tác giả: admin Ngày 2018-08-22 15:22:11

Hoạt động trưng bày phục vụ các đơn vị thuộc Sư đoàn 324, Quân khu IV

Đọc thêm

Chủ tịch Tôn Đức Thắng – tấm gương cộng sản kiên cường, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam

Tác giả: admin Ngày 2018-08-14 13:10:59

Chủ tịch Tôn Đức Thắng – tấm gương cộng sản kiên cường, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam

Đọc thêm

Hoạt động trưng bày lưu động phục vụ cán bộ, chiến sỹ Đảo Mắt

Tác giả: admin Ngày 2018-07-04 09:30:47

Hoạt động trưng bày lưu động phục vụ cán bộ, chiến sỹ Đảo Mắt

Đọc thêm

Video