Nói chuyện truyền thống kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896 - 15/6/2016)

Tác giả: admin Ngày 2016-06-17 09:47:04

Nói chuyện truyền thống kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896 - 15/6/2016)

Đọc thêm

Tổ chức vui tết Thiếu nhi 1/6/2016

Tác giả: admin Ngày 2016-05-31 02:59:15

Tổ chức vui tết Thiếu nhi 1/6/2016

Đọc thêm

Giao lưu văn hóa, nói chuyện truyền thống kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Hữu Thiều (1906-2016)

Tác giả: admin Ngày 2016-05-18 02:48:44

Giao lưu văn hóa, nói chuyện truyền thống kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Hữu Thiều (1906-2016)

Đọc thêm

Sưu tầm hiện vật ở xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2016-04-29 07:13:18

Sưu tầm hiện vật ở xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Đọc thêm

Video