Đồng chí Nguyễn Nhật Phương - người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng

Tác giả: Hồ Thị Hải Liễu Ngày 2024-01-23 08:00:33

Đồng chí Nguyễn Nhật Phương, tên thường gọi là Nguyễn Nhật Lam (bí danh Tính, Lý), sinh năm 1911 tại thôn Bùi Thiên, tổng Cát Ngạn (nay là xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Đọc thêm

Nhớ về đồng chí Đậu Dụ - người Đảng viên kiên trung của chi bộ ghép Phú Trung trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931

Tác giả: Đặng Huyền Trang Ngày 2024-01-09 08:00:33

Đồng chí Đậu Dụ (1908-1977) trong quá trình hoạt động cách mạng còn có bí danh là Đậu Giá. Đồng chí sinh ra trong một gia đình nông dân tại thôn Vĩnh Lại, xã Đông Luỹ, tổng Vạn Phần (nay là xóm Đậu Vinh, xã Diễn Phong), huyện Diễn Châu, Nghệ An. Cha mẹ đồng chí là ông Đậu Nhận và bà Lê Thị Hân, là những người nông dân hiền lành. Do có có tư tưởng yêu nước tiến bộ nên ngay từ nhỏ, đồng chí Đậu Dụ đã được cha là ông Đậu Nhận cho theo học lớp chữ Hán và mấy năm chữ quốc ngữ tại trường làng.

Đọc thêm

Hai anh em đồng chí Nguyễn Doãn Bừu – Nguyễn Doãn Cầu, Những tấm gương cách mạng kiên trung của quê hương Thanh Chương trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2023-12-12 00:45:18

Đồng chí Nguyễn Doãn Cầu và anh trai là Nguyễn Doãn Bừu quê ở thôn Đức Nhuận, tổng Cát Ngạn (nay xã Thanh Liên), huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Lớn lên trên mảnh đất Thanh Liên có bề dày truyền thống, được cha mẹ cho đi học chữ Nho và chữ Quốc ngữ từ sớm, anh em đồng chí Nguyễn Doãn Cầu đã nung nấu tình yêu đất nước, khát khao giải phóng quê hương khỏi ách nô lệ.

Đọc thêm

Đồng chí Nguyễn Thanh Triêm – Người chiến sỹ cộng sản kiên trung của quê hương Diễn Ngọc – Diễn Châu trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931

Tác giả: admin Ngày 2023-12-11 09:07:17

Đồng chí Nguyễn Thanh Triêm (bí danh là Tân), sinh năm 1914 trong một gia đình nông dân nghèo yêu nước tại làng Lý Nhân, tổng Lý Trai, phủ Diễn Châu (nay là xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Với những truyền thống tốt đẹp của quê hương, gia đình, đồng chí Nguyễn Thanh Triêm đã sớm giác ngộ, tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, đi theo con đường yêu nước của các bậc tiền bối, tham gia tích cực vào phong trào cách mạng tại địa phương như: mít tinh, biểu tình, rải truyền đơn…

Đọc thêm

Video