Đồng chí Đào Văn Ngượi – người cán bộ lão thành cách mạng của quê hương Anh Sơn

Tác giả: admin Ngày 2023-04-03 02:02:41

Đồng chí Đào Văn Ngượi (1906-1988) (bí danh Nhật, Hùng) sinh ra trong một gia đình bần nông tại làng Tào Điền, tổng Lạng Điền (nay là xã Tào Sơn) huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng ngời về lòng trung thành, tận tụy với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân, về tinh thần dũng cảm, bất khuất, giàu tình thương yêu để cho thế hệ chúng ta noi gương, học tập.

Đọc thêm

Liệt sỹ Hoàng Vân, Hoàng Bổng - Hai tấm gương tiêu biểu của huyện Yên Thành trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2023-03-29 00:08:48

Đồng chí Hoàng Vân (1900-1931) và em trai Hoàng Bổng (1908-1931) quê ở làng Xuân Lai, tổng Quỳ Trạch (nay là xóm Xuân Lai, xã Đô Thành), huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Với những đóng góp cho phong trào cách mạng địa phương, hai đồng chí Hoàng Vân - Hoàng Bổng đã được Thủ Tướng Phan Văn Khải truy tặng bằng “Tổ quốc ghi công” cho theo Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2000.

Đọc thêm

Liệt sỹ Hoàng Văn Bá – nguời cầm cờ trong cuộc biểu tình ngày 1/5/1930 ở Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2023-03-27 09:00:46

Sớm tham gia cách mạng, năm 1930, đồng chí Hoàng Văn Bá đã trở thành ủy viên của Tỉnh ủy lâm thời Vinh với những đóng góp to lớn cho phong trào cách mạng địa phương. Đồng chí Hoàng Văn Bá là người cầm cờ lãnh đạo cuộc biểu tình ngày 1/5/1930 ở Vinh – Bến Thủy. Cuộc biểu tình ngày 1/5/1930 được xem là mốc mở đầu cho cao trào đấu tranh cách mạng ở Nghệ Tĩnh “Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng xứ ta, công - nông - binh bắt tay nhau giữa trận tiền”. Không chỉ anh dũng trong chiến đấu trực diện với kẻ địch mà đồng chí Hoàng Văn Bá luôn nêu cao phẩm chất ngoan cường của người chiến sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh ngay trong chính chốn lao tù đế quốc.

Đọc thêm

Nhớ đồng chí Lê Xuân Đào – Bí thư đầu tiên của Phủ ủy Hưng Nguyên, người chiến sỹ cộng sản kiên trung trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2023-03-21 13:39:52

Đồng chí Lê Xuân Đào tên khai sinh là Lê Mạnh Thân, tên thường gọi là Chắt Lũ, sinh năm Quý Mão (1903) trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Phù Xá, tổng Phù Long nay là xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Đọc thêm

Video