Đồng chí Võ Trọng Ân - một đường cách mạng, một lòng son

Tác giả: admin Ngày 2023-05-10 03:30:33

“Con người chỉ một lần chết, không chết trước thì chết sau. Chết cho Đảng, cho Tổ quốc là vinh quang. Biết bao đồng chí đã đi trước rồi! Mình nhất định không sợ”(1). Đó là tâm niệm của người chiến sỹ cộng sản kiên trung Võ Trọng Ân - đảng viên, lão thành cách mạng, nguyên Bí thư Phủ ủy, Chủ tịch Ủy ban Cách mạng lâm thời huyện Hưng Nguyên (năm 1945), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (năm 1961), khi được hỏi tại sao lại vượt qua được chốn lao tù khắc nghiệt tại Nhà lao Vinh và Ngục Kon Tum mà ông từng 3 lần bị giam cầm, tra tấn. Suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng bền bỉ và liên tục, khi bí mật cũng như lúc công khai, trong thời chiến cũng như thời bình, đồng chí Võ Trọng Ân vẫn luôn luôn tỏ rõ là người cán bộ, Đảng viên trung kiên, bất khuất, mẫu mực không sợ gian khổ hy sinh, tận tụy phụng sự Đảng, phục vụ Nhân dân, đồng chí là người nêu tấm gương sáng về việc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.

Đọc thêm

Đồng chí Đặng Xuân Quý – người cán bộ lão thành cách mạng xã Lam Sơn, huyện Đô Lương

Tác giả: admin Ngày 2023-04-17 12:53:41

Đồng chí Đặng Xuân Quý (1910-1974) quê ở làng Nhân Trung, xã Bạch Ngọc, tổng Đô Lương, phủ Anh Sơn (nay là xóm 1, xã Lam Sơn, huyện Đô Lương), tỉnh Nghệ An. Với những cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương, đồng chí Đặng Xuân Quý đã được công nhận là Cán bộ lão thành cách mạng. Năm 1998, gia đình đồng chí được Thủ tướng Phan Văn Khải thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng bằng Có công với nước. Cuộc đời hoạt động của đồng chí Đặng Xuân Quý là tấm gương sáng về sự nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, gian khổ để phụng sự cho công cuộc đấu tranh giải phóng quê hương, đất nước.

Đọc thêm

Đồng chí Nguyễn Tờng (Nguyền Tần) – người chiến sỹ tiêu biểu trong phong trào cách mạng 1930-1931 của quê hương Yên Thành

Tác giả: admin Ngày 2023-04-13 02:44:11

Đồng chí Nguyễn Tờng (còn có bí danh là Nguyễn Tần, Trang) quê ở làng Trụ Pháp, tổng Vân Tụ (nay là xóm Tân Mỹ, xã Mỹ Thành), huyện Yên Thành, Nghệ An. Sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, ngay từ nhỏ, đồng chí Nguyễn Tờng sớm mang trong mình ý thức dân tộc.

Đọc thêm

Đồng chí Lưu Đào – người chiến sỹ cộng sản kiên trung của quê hương Khánh Sơn - Nam Đàn trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 – 1931

Tác giả: admin Ngày 2023-04-04 00:13:41

Đồng chí Lưu Đào (bí danh là Minh), sinh năm 1914 trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Hoành Sơn, tổng Nam Kim (nay là xã Khánh Sơn), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trải qua những năm tháng đấu tranh anh dũng, gian khổ trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, khi đối mặt với kẻ thù cũng như trong lao tù đế quốc, đồng chí Lưu Đào – người Đảng viên năm 1930 vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sỹ cộng sản, xứng đáng là tấm gương sáng để các thế hệ học tập, noi theo .

Đọc thêm

Video