Một số hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của V.I Lênin

Tác giả: admin Ngày 2018-08-25 15:45:54

Nói về ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng tháng Mười Nga chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người, chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế.”

Đọc thêm

Đài tưởng niệm các chiến sỹ yêu nước và cách mạng bị giam cầm tại nhà lao Vinh

Tác giả: admin Ngày 2018-08-25 15:42:58

Ngày 30/6/2004, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh khởi công xây dựng “Đài tưởng niệm các chiến sỹ yêu nước và cách mạng bị giam cầm tại nhà lao Vinh”, công trình được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 75 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2005). Đài được đặt ở một phần vị trí của nhà lao Vinh trước đây - Là nơi tôn vinh tinh thần đấu tranh oanh liệt của các chiến sỹ yêu nước và cách mạng bị giam cầm tại nhà lao Vinh.

Đọc thêm

Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2018-08-25 15:42:11

Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) xây dựng trong khuôn viên Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 75 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh(12/9/1930 – 12/9/2005). Nhà tưởng niệm có diện tích 109,25 m2, gồm 5 gian, mái ngói chồng diêm.

Đọc thêm

Phòng trưng bày số 10 - Một số hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của V.I. Lê nin

Tác giả: admin Ngày 2018-08-25 15:38:19

V.I.Lê nin sinh ngày 22/4/1870 tại thành phố Xim biếc(nay là Ulianốpxcơ). Tính cách và quan điểm của Lê nin thời trẻ được hình thành dưới sự ảnh hưởng của nền giáo dục gia đình, nền văn hoá Nga tiên tiến cùng cuộc sống xung quanh. Năm 17 tuổi (1887), Lê nin bước hẳn vào con đường đấu tranh cách mạng chống chế độ chuyên chế Nga hoàng. Năm 1892, Lê nin lập ra nhóm Mác xit đầu tiên tại tỉnh Xamara, nghiên cứu và tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác. Lê nin trở thành người kế tục trung thành sự nghiệp và học thuyết vĩ đại của Mác - Ăng ghen.

Đọc thêm

Video