Phòng trưng bày số 9 - Ảnh hưởng của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2018-08-25 15:36:55

Xô Viết Nghệ Tĩnh cùng nhân dân được sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới. Cấp uỷ Đệ tam Quốc tế ra lời kêu gọi Đảng cộng sản Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ huy động thợ thuyền, dân cày và người lao khổ xứ mình ủng hộ cách mạng Đông Dương bằng mọi cách. Thủ đô Pa ri và nhiều thành phố lớn ở nước Pháp, nhân dân xuống đường biểu tình, phản đối Toàn quyền Rô bin gây nhiều tội ác ở Đông Dương. Đảng Cộng sản Pháp phát hành 1.500 truyền đơn bằng chữ Quốc ngữ có hình minh hoạ tố cáo hành động khủng bố dã man của thực dân Pháp ở Việt Nam. Việt Kiều ở Xiêm, Pháp ra truyền đơn kêu gọi đấu tranh. Truyền đơn kêu gọi của binh lính Pháp phản chiến... Nữ ký giả Ăngđrây Viôlít với tác phẩm Đông Dương cấp cứu (SOS) có nhiều bài phóng sự về tình hình ở Đông Dương lúc bấy giờ.

Đọc thêm

Phòng trưng bày số 8 - Nhà lao Vinh

Tác giả: admin Ngày 2018-08-25 15:35:03

Nhà lao Vinh nằm trong thành cổ Nghệ An, tồn tại đến năm 1945. Đặc biệt từ cuối thế kỷ XIX, khi phong trào đấu tranh của nhân dân Nghệ An phát triển ngày càng cao thì số lượng tù chính trị bị bắt về giam tại nhà lao Vinh càng nhiều. Nhà lao Vinh là nơi đã từng giam tại nhà lao Vinh ngày càng nhiều. Nhà lao Vinh là nơi đã từng giam giữ nhiều chí sỹ văn thân Cần Vương yêu nước tiêu biểu như cụ nghè Nguyễn Xuân Ôn, cụ Hồ Bá Kiện, bà Trần Thị Trâm, Đội Quyên, Đội Phấn, ông Nguyễn Sinh Khiêm, bà Nguyễn Thị Thanh và hàng ngìn chiến sỹ cộng sản kiên cường như đồng chí: Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Duy Trinh, Siêu Hải, Hoàng Trọng Trì, Lê Viết Thuật...

Đọc thêm

Phòng trưng bày số 7 - Đấu tranh chống khủng bố để duy trì phong trào cách mạng

Tác giả: admin Ngày 2018-08-25 15:33:14

Trước những thành quả của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách khủng bố trắng nhằm dìm Xô Viết Nghệ Tĩnh vào biển máu. Ngày 18/10/1930, Lơ phôn(khâm sứ Trung Kỳ) ra Thông điện chỉ thị cho công sứ và tổng đốc các tỉnh ở Trung Kỳ về cách đối phó với cộng sản: “Phàm những người xướng - xuất cộng sản thì xem như là ở ngoài vòng pháp luật và phải lập tức đến quan trên mà trích - giải ngay, những đứa xướng - xuất ấy phạm tội quả tang và cổ động hay là xung đột tức thì phải dùng cái phương pháp bất kỳ phương pháp chi để trừ khử ngay chúng nó, không cần phải chiếu theo lệ thường mà khám xét và tróc nã cũng được”.

Đọc thêm

Phòng trưng bày số 6 - Diễn biến và thành quả của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2018-08-25 15:31:10

Sau thắng lợi các cuộc biểu tình của nhân dân huyện Nam Đàn(30/8/1930), nhân dân huyện Thanh Chương(1/9/1930); phong trào đấu tranh cách mạng phát triển mạnh khắp trên hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Video