Một số hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của V.I Lênin

Tác giả: admin
Ngày 2018-08-25 15:45:54

Nói về ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng tháng Mười Nga chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người, chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế.”

Lenin, vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, là kiến trúc sư của cuộc cách mạng tháng Mười Nga 1917 mở ra một kỷ nguyên mới, đánh dấu bước ngoặt có tính quyết định trong lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Lý tưởng của cách mạng tháng Mười chính là nguồn cảm hứng, là động lực thôi thúc nhân dân Việt Nam đứng lên làm cách mạng, từ Xô viết Nghệ Tĩnh đến cách mạng tháng Tám, lật đổ ách thống trị của thực dân, đế quốc, giành độc lập, tự do, xây dựng nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Học thuyết Lênin và con đường cách mạng tháng Mười luôn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh V.I Lenin, 89 năm Cách mạng tháng Mười Nga và thực hiện biên bản cuộc gặp cấp cao hai tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và Ulianovxcơ ( LB Nga) ngày 16/6/2006, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Sở VHTT và Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh xây dựng phòng trưng bày chuyên đề: “Một số hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của V.I Lenin” nhằm khẳng định vai trò to lớn của Lenin và cách mạng tháng Mười Nga trong lịch sử đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, giải phóng dân tộc, thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga và giữa hai tỉnh Nghệ An – Ulianovxcơ.

Phòng trưng bày được bố trí ở gian số 9 Nhà trưng bày Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh có diện tích sàn 45m2, diện tích trưng bày 48m2.
Nội dung trưng bày gồm mảng khánh tiết và 3 chủ đề với gần 100 ảnh, tài liệu, hiện vật:
Chủ đề 1. Cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của V.I Lenin và Cách mạng tháng Mười Nga.
Chủ đề này thể hiện bối cảnh nước Nga Sa hoàng và truyền thống quê hương, gia đình đối với sự hình thành nhân cách và quan điểm cách mạng của Lê nin, những hoạt động yêu nước và vai trò của V.I Lê nin đối với Cách mạng tháng Mười và sự ra đời, phát triển của Nước Cộng hòa XHCN Xô viết.

Chủ đề 2. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam và Xô viết Nghệ Tĩnh.
Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga đã chỉ dẫn và cổ vũ cho nhân dân các dân tộc đứng lên đấu tranh tự giải phóng.
Với ánh sáng của Lê nin trong Luận cương các vấn đề dân tộc và thuộc địa, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc Việt Nam. Năm 1924, Người sang Nga và chứng kiến sự đổi thay kỳ diệu của nước Nga Xô viết. Từ đó Người đã ra sức tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lê nin vào Việt Nam, tổ chức vận động thành lập Đảng và lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng vô sản theo con đường của cách mạng tháng Mười Nga mà kỳ tích đầu tiên là Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931.
Trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, nhân dân ta đã thể hiện sự ủng hộ và niềm tin sâu sắc vào Cách mạng tháng Mười Nga. Nhiều cuộc biểu tình lớn đã nổ ra khắp Nghệ Tĩnh, nhất là ở các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Can Lộc trong dịp kỷ niệm 12 và 13 năm Cách mạng tháng Mười.
Thành quả lớn nhất mà Xô viết Nghệ Tĩnh mang lại là việc thành lập chính quyền Xô viết công nông theo mô hình của nước Nga ở nhiều nơi trong hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Chủ đề 3. Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và Ulianovxcơ ( LB Nga).
Cách mạng tháng Mười thành công, Liên Xô trở thành thành trì của cách mạng XHCN thế giới. Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam rất to lớn trong cuộc đấu tranh dành độc lập dân tộc và xây dựng CNXH.
Ngày nay, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga vẫn được duy trì và phát triển tốt đẹp, góp phần không nhỏ vào sự ổn định và phát triển của mỗi nước.

Ngoài những giá trị chung trong quan hệ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, Nghệ An và Ulianovxcơ còn có mối quan hệ riêng, đó là quê hương của hai lãnh tụ vĩ đại: Chủ tịch Hồ Chí Minh và V.I Lênin. Quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh đã có từ lâu và hiện tại tình hữu nghị, hợp tác đang được hai bên nỗ lực vun đắp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục nhằm xây dựng mỗi tỉnh giàu mạnh, xứng đáng là quê hương của hai lãnh tụ vĩ đại.

Việc đặt tên đại lộ Lenin ở thành phố Vinh, đại lộ Hồ Chí Minh ở Ulianovxcơ và xây dựng phòng trưng bày về V.I Lenin ở Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh là một bằng chứng sinh động về việc vun đắp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng phát triển tốt đẹp.


                                                                Nguyễn Xuân Thủy - Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh

 

Video