Giới thiệu chức năng - nhiệm vụ của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2024-04-22 08:41:50

Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh như sau:

Đọc thêm

Hội Doanh nhân Nghệ Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng trao tặng trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn cho Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: Lê Ngọc Thịnh Ngày 2024-03-04 21:52:49

Sáng ngày 24/02/2024, tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Hội Doanh nhân Nghệ Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng tổ chức trao tặng trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn cho Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, trị giá 55 triệu đồng. 

Đọc thêm

Video