Trưng bày lưu động phục vụ Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ năm 2024

Tác giả: Phạm Thị Kim Lân
Ngày 2024-04-24 16:04:20

Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ năm 2024 được tổ chức từ ngày 13-14/4, được tổ chức thường niên gắn với sự kiện thành lập một trong những chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây Nghệ An – Chi bộ Đảng Môn Sơn vào tháng 4/1931. Chi bộ góp phần không nhỏ làm nên phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và cao trào cách mạng 1930 - 1931 ở miền núi Nghệ An cách đây 93 năm!

Vào đầu năm 1931, khi phong trào cách mạng ở miền xuôi bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu, để duy trì và phát triển lực lượng, bảo vệ cơ sở Đảng, Xứ ủy Trung kỳ, Tỉnh ủy Nghệ An cử các đồng chí Lê Xuân Đào, Nguyễn Hữu Bình, Lê Mạnh Duyệt từ Vinh lên Môn Sơn, Con Cuông để bắt mối liên lạc và gây dựng cơ sở tại đây. Tháng 4/1931, tại nhà cụ Vi Văn Khang, Chi bộ Đảng xã Môn Sơn được thành lập, do đồng chí Vi Văn Khang làm Bí thư. Đây chính là một trong những Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập ở địa bàn miền núi, vùng cao của Nghệ An. 

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, ngày 9/8/1931, khoảng 300 đồng bào dân tộc đã tập trung mít tinh tại cây đa Cồn Chùa; sau đó kéo đến nhà đoàn Chánh Ba Uôn đòi lại ruộng đất, lúa, tiền... Ba Uôn hoảng sợ, chạy lên huyện báo có phong trào cộng sản. Lính trong nhà Ba Uôn bắn tên độc vào đoàn biểu tình làm một số người bị thương. Quần chúng vẫn không nản lòng, vây chặt nhà Ba Uôn. Đến chiều, người nhà Ba Uôn sợ hãi đã phải đem 05 tạ thóc cùng nhiều tiền và bạc nén nộp cho nhân dân. Cuộc đấu tranh giành thắng lợi bước đầu, quần chúng rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng. Nhân dân ta ở đồng bằng cũng như miền núi, người Kinh cũng như các dân tộc thiểu số đều có sức mạnh và tinh thần cách mạng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giành quyền làm chủ của mình.

Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ năm nay được tổ chức ngoài phần lễ, phần hội có các hoạt động: tham gia chợ phiên Mường Quạ; thi đấu các môn thể thao, bắn nỏ, thi cà kheo, ném còn; thi dệt thổ cẩm; thi đấu các môn bóng chuyền và tổ chức lễ hội bắt cá truyền thống…

Về với Lễ hội năm nay, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh giới thiệu và trưng bày chuyên đề “Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931”, trong đó có nhiều hình ảnh, tư liệu quý về đất và người Môn Sơn trong những ngày đầu theo Đảng.

Một số hình ảnh lễ hội:

Phạm Thị Kim Lân

Phó Trưởng phòng TBTTGD – Bảo tàng XVNT

 

Video