Chuyên đề: Toạ đàm khoa học về Phạm Hồng Thái

Tác giả: admin
Ngày 2018-09-19 08:00:33

Nhiều nhà khoa học ở Trung ương và địa phương đã viết tham luận về Phạm Hồng Thái. Đặc biệt là cụ Phạm Minh Nguyệt, người con trai duy nhất của liệt sỹ, mặc dù tuổi cao sức yếu, không quản đường sá xa xôi đã về tham dự cuộc tạo đàm và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc.

Video