Giới thiệu lịch sử hình thành bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2017-10-04 17:00:00

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ, ngày 15/1/1960 Bộ Văn hoá ra Quyết định số 106-VP/QĐ cho phép hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh xây dựng nhà trưng bày thường trực những tư liệu hiện vật về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh ra đời và được đặt trong thành cổ Vinh, khu vực giam cầm các chiến sỹ cách mạng dưới thời thuộc Pháp. gần 60 năm qua, bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh trải qua những giai đoạn phát triển khó khăn vất vả để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên mặt trận văn hoá.

Đọc thêm

Video