BẢO TÀNG XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

Đến với lễ hội đền Choọng, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh trưng bày bộ pano lưu động với chuyên đề: “Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931”. Bộ trưng bày với những hình ảnh và tư liệu quý giá về phong trào cách mạng 1930 – 1931, trong đó có sự đóng góp của phong trào đấu tranh của đồng bào các dân tộc miền núi dưới sự lãnh đạo Đảng, đã làm phong phú thêm các hoạt động đặc sắc của lễ hội và thu hút đông đảo nhân dân tham quan. Đồng thời, với hoạt động thiết thực này, Bảo tàng cũng đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, để lại những tình cảm vô cùng tốt đẹp trong lòng mỗi du khách khi hành hương về với lễ hội đền Choọng năm nay.

Chi tiết  

Sơ đồ tham quan Bảo tàng

Hệ thống di tích

Hệ thống di tích

Nhân vật Xô viết Nghệ Tĩnh

Nghiên cứu khoa học

Hồ sơ chiến sỹ cách mạng

Nghiên cứu khoa học

Thư viện, hồ sơ hiện vật

Nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiệp vụ khác

Nghiên cứu khoa học

Thư viện hình ảnh hoạt động

Nghiên cứu khoa học

Cảm tưởng và trao đổi

  • Xin thay mặt cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh nhà, xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và nhân viên của Bảo tàng Xô viết đã tạo điều kiện cho cán bộ và chiến sỹ được đến ôn lại truyền thống của cha anh và dân tộc trên quê hương Bác Hồ kính yêu. Chúng tôi sẽ tiếp tục giáo dục truyền thống quý báu đó cho anh em để mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

    Thiếu tướng Cao Xuân Khuông

    Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Nghệ An
  • Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh với khí thế xung thiên của quần chúng công nông đột phá vào thành trì của thực dân, phong kiến, đồng thời là sự quật khởi của tinh thần yêu nước hun đúc từ lịch sử vẻ vang của quê hương Nghệ An-Hà Tĩnh, của dân tộc Việt Nam. Phong trào để lại di sản và giá trị vô giá cho các thế hệ mai sau. Mong Bảo tang Xô Viết Nghệ Tĩnh được tiếp tục tôn tạo và đón nhiều khách tham quan.
  • Xô Viết Nghệ Tĩnh đời đời sống mãi trong lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.
  • Phong trào chống bọn đế quốc vào những năm 1930 ở Nghệ Tĩnh đã góp phần đáng kể vào cách mạng Việt Nam, đã tạo ra một cơ sở cho thắng lợi của cuộc đấu tranh nhân dân Việt Nam giành độc lập tự do.

    Đoàn Đại sứ quán Nga tại Việt Nam

Liên kết website