Phòng trưng bày số 1 - Phòng khánh tiết

Tác giả: admin
Ngày 2018-08-25 08:00:33

Năm 1930, sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, một phong trào cách mạng đã dâng lên trong toàn quốc mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Xô Viết Nghệ Tĩnh là sự kết tinh của truyền thống văn hoá, lịch sử. Từ mái đình cổ kính tôn nghiêm, từ luỹ tre xanh của làng quê Nghệ Tĩnh, ngọn lửa yêu nước đã rực cháy khắp nơi làm nên Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng. Trong không khí của ngày hội cách mạng, tiếng trống Xô Viết đã ngân vang, thúc dục muôn người. Tiếng trống đã trở thành vũ khí độc đáo của nhân dân Nghệ Tĩnh trong phong trào Xô Viết.

Núi Hồng- Sông Lam là biểu tượng thiêng liêng về đất nước và con người Nghệ Tĩnh. Núi sông hùng vĩ, phong cảnh hữu tình đó đã nuôi dưỡng nhiều anh hùng dân tộc, nhiều danh tướng lương thần vì nghĩa lớn.

Ở bất cứ nơi đâu trên mảnh đất địa lình nhân kiệt Nghệ Tĩnh cũng có thể bắt gặp những di tích lịch sử ghi dấu công lao đánh đuổi ngoại xâm của nhân dân. Đền thờ Mai Hắc Đế ở núi Đụn( huyện Nam Đàn, Nghệ An) với cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan chống lại ách đô hộ nhà Đường năm 722. Là một di tích tiêu biểu về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân Nghệ Tĩnh.

Truyền thống lịch sử - văn hoá có từ ngàn xưa đã hun đúc nên tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Nghệ Tĩnh trong cao trào cách mạng 1930-1931 làm nên một Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng.

 

Video