Hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Đặng Thai Mai

Tác giả: admin Ngày 2017-12-26 01:40:44

Hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Đặng Thai Mai

Đọc thêm

Một số hoạt động kỷ niệm ngày sinh đồng chí Trương Vân Lĩnh

Tác giả: admin Ngày 2017-12-01 08:00:32

sinh ra trong một gia đình nông dân theo đạo Thiên chúa ở làng Tụy Anh, tổng Vân Trình (nay là xã Nghi Phương), huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Đọc thêm

Hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lê Viết Thuật (1902-2017)

Tác giả: admin Ngày 2017-09-12 08:00:32

Đọc thêm

Kỷ niệm 87 năm ngày XVNT và 115 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc

Tác giả: admin Ngày 2017-09-12 08:00:32

Đọc thêm

Video