Đồng chí Trần Phú với Xô Viết Nghệ Tĩnh: "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu!"

Tác giả: admin Ngày 2017-10-26 01:05:51

Đồng chí Trần Phú với Xô Viết Nghệ Tĩnh: "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu!"

Đọc thêm

Truyền thống quê hương, dòng họ, gia đình – những yếu tố góp phần hun đúc nên lòng yêu nước, tư tưởng, đạo đức cách mạng của đồng chí Lê Viết Thuật

Tác giả: admin Ngày 2017-09-26 08:00:33

Nhằm biến Vinh – Bến Thủy trở thành một trung tâm công nghiệp và thương mại ở Bắc Trung Kỳ, thực dân Pháp đã xây dựng ở đây rất nhiều nhà máy như: nhà máy gỗ Vinh, nhà máy Diêm, nhà máy sửa chữa xe lửa Trường Thi , Nhà máy Đèn…  Đồng thời chúng còn cho nạo vét lại Cảng Bến Thủy và mở nhiều đường giao thông quan trọng như đường số 7, đường số 8.

Đọc thêm

Thanh chương – điểm sáng trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2017-09-12 08:00:33

Trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, nhiều tên đất, tên người đã đi vào sử sách, thì ca, trở thành niềm tự hào của mỗi người con xứ Nghệ, trong số đó có Thanh Chương - nơi đánh dấu sự ra đời đầu tiên của chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh năm1930 - 1931.

Đọc thêm

Tự vệ đỏ trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và sưu tập những tài liệu, hiện vật tiêu biểu của Tự vệ Đỏ hiện đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2017-07-24 08:00:33

Tự vệ đỏ

Đọc thêm

Video