Phòng trưng bày số 9 - Ảnh hưởng của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2018-08-25 08:00:33

Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930/1931 nổ ra đã gây được tiếng vang lớn đối với phong trào cách mạng trong nước và nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Đọc thêm

Phòng trưng bày số 10 - Một số hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của V.I. Lê nin

Tác giả: admin Ngày 2018-08-25 08:00:33

Chủ đề I: Cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của V.I.Lê nin và Cách mạng tháng Mười Nga

Đọc thêm

Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2018-08-25 08:00:33

Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) xây dựng trong khuôn viên Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 75 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh(12/9/1930 – 12/9/2005). Nhà tưởng niệm có diện tích 109,25 m2, gồm 5 gian, mái ngói chồng diêm.

Đọc thêm

Đài tưởng niệm các chiến sỹ yêu nước và cách mạng bị giam cầm tại nhà lao Vinh

Tác giả: admin Ngày 2018-08-25 08:00:33

Ngày 30/6/2004, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh khởi công xây dựng “Đài tưởng niệm các chiến sỹ yêu nước và cách mạng bị giam cầm tại nhà lao Vinh”, công trình được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 75 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2005). Đài được đặt ở một phần vị trí của nhà lao Vinh trước đây - Là nơi tôn vinh tinh thần đấu tranh oanh liệt của các chiến sỹ yêu nước và cách mạng bị giam cầm tại nhà lao Vinh.

Đọc thêm

Video