Phòng trưng bày số 1 - Phòng khánh tiết

Tác giả: admin Ngày 2018-08-25 08:00:33

Năm 1930, sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, một phong trào cách mạng đã dâng lên trong toàn quốc mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Đọc thêm

Phòng trưng bày số 2 - Những điều kiện trực tiếp dẫn đến phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2018-08-25 08:00:33

* Điều kiện thứ nhất: phong trào yêu nước của nhân dân Nghệ Tĩnh cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.

Đọc thêm

Phòng trưng bày số 3 - Quá trình vận động, thành lập Tỉnh Đảng bộ Nghệ -Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2018-08-25 08:00:33

Tiếp nối với phong trào đấu tranh yêu nước trên dải đất Hồng Lam. Ngày 14/7/1925, tại núi Con Mèo( cạnh núi Quyết, Bến Thuỷ) Hội Phục Việt ra đời do các trí thức yêu nước sáng lập như: Lê Văn Huân, Trần Mộng Bạch, Ngô Dức Diễn, Tôn Quang Phiệt. Hội đã phân công cán bộ đi các địa phương trong hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để xây dựng các tổ chức cơ sở; đồng thời cử Lê Duy Điếm sang Trung Quốc liên lạc với những người Việt Nam yêu nước đang hoạt động tại đó. Hội tổ chức nhiểu hoạt động như: rải truyền đơn kêu gọi học sinh và trí thức yêu nước tham gia phong trào đấu tranh đòi ân xá Phan Bội Châu ... Trong quá trình hoạt động, Hội đã nhiều lần đổi tên và cuối cùng ngày 14/7/1928, Hội đổi tên thành Tân Việt cách mạng Đảng(gọi tắt là Đảng Tân Việt).

Đọc thêm

Phòng trưng bày số 4 - Giới thiệu sa bàn, tranh Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tác giả: admin Ngày 2018-08-25 08:00:33

1. Sa bàn giới thiệu về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đọc thêm

Video