Trưng bày lưu động tại đồn Biên phòng 559

Nhằm tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đưa truyền thống 75 năm ra đời và phát triển của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nói chung, hơn 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nói riêng lan tỏa rộng rãi hơn nữa trong cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên địa bàn tỉnh, từ ngày 20 đến ngày 22/10/2019, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Từ tự vệ đỏ đến lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam” phục vụ đồn Biên phòng 559 xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Đồn Biên phòng 559 xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương được thành lập vào ngày 20/10/1959. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, các cán bộ và chiến sỹ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng tuyến biên giới Việt – Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Với những thành tích đạt được, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương và Bằng khen, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng của Bộ đội Biên phòng Nghệ An  

 Bộ trưng bày chuyên đề “Từ tự vệ đỏ đến lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam” của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh gồm 3 nội dung: Tự vệ đỏ trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; Sự ra đời và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và Lực lượng vũ trang Nghệ An phát huy truyền thống của Tự vệ đỏ.

Với những hình ảnh và tư liệu quý giá, sinh động của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, trong đó có chiến công của Bộ đội Biên phòng Việt Nam nói chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nói riêng, bộ trưng bày đã thực sự tác động mạnh mẽ, góp phần nâng cao ý thức và khơi dậy lòng tự hào, truyền thống yêu nước, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách của cán bộ, chiến sỹ trong việc gìn giữ và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện sự tri ân của tập thể cán bộ Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đối với những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã cống hiến cho quê hương, đất nước trong suốt thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh chuyến trưng bày chuyên đề “Từ tự vệ đỏ đến lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam” phục vụ đồn Biên phòng 559 xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An:

Lương Thùy Vân – Bảo tàng XVNT