Trưng bày chuyên đề: "Xô Viết Nghệ Tĩnh và Nghệ An 85 năm xây dựng, phát triển"

Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 là cuộc cách mạng long trời chuyển đất của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lật đổ ách thống trị của đế quốc phong kiến thiết lập nên chính quyền Xô viết công nông. Mặc dù bị đế quốc Pháp và phong kiến dìm trong biển máu nhưng Xô viết Nghệ Tĩnh đã khẳng định truyền thống cách mạng kiên cường của quần chúng công nông Nghệ Tĩnh, là cuộc tổng diễn tập đầu tiên cho sự thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945. Phát huy tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh, 85 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách và giành được những thành tựu to lớn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Để thiết thực kỷ niệm 85 năm Xô viết Nghệ Tĩnh ( 12/9/1930- 12/9/2015), thực hiện Kế hoạch số 202 – KH/TU ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Tỉnh uỷ Nghệ An; Thông báo số 1313/TB-SVHTTDL-NVVH ngày 14/8/2015 của Sở Văn hoá- Thể thao & Du lịch, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh tổ chức trưng bày, giới thiệu chuyên đề: “ Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 và Nghệ An 85 năm xây dựng và phát triển” tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh từ ngày 8- 13/9/2015. Với hai chủ đề chính: Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 và Nghệ An 85 năm xây dựng và phát triển, với hình thức trưng bày khoa học, hấp dẫn, chuyên đề đã tái hiện lại không khí cách mạng hào hùng, sục sôi của nhân dân Nghệ Tĩnh những ngày đầu có Đảng đồng thời khái quát những thành tựu nổi bật của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An trong 85 năm qua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội và an ninh - quốc phòng. Bộ trưng bày đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đại biểu về dự lễ kỷ niệm 85 năm Xô viết Nghệ Tĩnh được tổ chức tại nhà Văn hoá Lao động tỉnh vào sáng ngày 11/9/2015. Cùng với các hoạt động khác như giao lưu văn hoá tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, trưng bày lưu động tại nghĩa trang liệt sỹ Thái Lão, bộ trưng bày chuyên đề tại nhà Văn hoá Lao động tỉnh là một hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền bối, các chiến sỹ đã hy sinh anh dũng để mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc ngày hôm nay, đồng thời khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An trong 85 năm qua, tạo tiền đề để phát triển nhanh và bén vững hơn trong những năm tới. Lê Thu Hiền - Bảo tàng XVNT