Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối Di sản năm 2018

 

Thực hiện Quyết định số 172/QĐ-SVHTT ngày 19/01/2018 của Sở Văn hóa & Thể thao về việc Công nhận khối trưởng, cụm trưởng các Khối, Cụm thi đua ngành năm 2018; Hướng dẫn số 2784/HD-SVHTT ngày 24/10/2018 của Sở Văn hóa & Thể thao hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018. Ngày 14/11/2018, với tư cách là Khối trưởng Khối Di sản, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 . 

...

Chi tiết  

Hoạt động kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 – 2018), 115 năm ngày sinh đồng chí Chu Huệ ( 1903 – 2018) – cán bộ tiền bối tiêu biểu của Đảng

 

 Nhân kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 – 2018), 115 năm ngày sinh đồng chí Chu Huệ ( 1903 – 2018) – cán bộ tiền bối cách mạng tiêu biểu của Đảng, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT&TT huyện Diễn Châu và Đảng ủy, UBND xã Diễn Trường tổ chức các hoạt động: trưng bày lưu động và nói chuyện truyền thống nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao đóng góp của đồng chí Chu Huệ  đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng thời, đây là dịp để khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với Cách mạng Việt Nam nói chung và phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh nói riêng.

...

Chi tiết  

Cách mạng Tháng Mười Nga với phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

 

Cách mạng Tháng Mười Nga do V.I. Lênin và Đảng Bôn-sê-vích Nga lãnh đạo thắng lợi ngày 7/11/1917 đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, đánh dấu sự ra đời của nhà nước Nga Xô Viết. Từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga, phong trào cách mạng ở nhiều nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam đã trở thành một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới. Cách mạng Tháng Mười đã ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ đến cách mạng Việt Nam nói chung và phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh nói riêng. 

...

Chi tiết  

Đóng góp của phụ nữ Nghệ An từ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đến công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc

 

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước với những chiến công hào hùng của dân tộc Việt Nam luôn có sự đóng góp công sức không nhỏ của các bà, các mẹ, các chị. Hình ảnh những người phụ nữ cần cù, đảm đang trong lao động sản xuất, anh dũng kiên cường trong chiến đấu và thủy chung son sắt trong đời sống tình cảm đã trở thành biểu tượng cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “ Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ” 

...

Chi tiết  
Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cuối