Hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn (1899-2009)

 

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn (1899-2009), huyện Nam Đàn, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nhằm tri ân những đóng góp của Lê Hồng Sơn - người con ưu tú của quê hương Xuân Hòa, người học trò xuất sắc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, vị cán bộ tiền bối của Đảng.

...

Chi tiết  

Trưng bày phục vụ Lễ hội Làng Sen – năm 2009

 

Kỷ niệm 119 năm ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2009), Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức trưng bày lưu động phục vụ đông đảo nhân dân và du khách về tham dự Lễ hội Làng Sen tại Kim Liên Nam Đàn ngày 18 và 19/5/2009. Nam Đàn là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Nơi đây cũng là quê hương của nhiều danh nhân tiêu biểu như Phan Bội Châu, Vương Thúc Mậu, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Tiềm, Vương Thúc Oánh...

...

Chi tiết  

Trưng bày lưu động phục vụ lễ hội Môn Sơn – Con Cuông

 

Như đã thành thông lệ, cứ vào dịp tháng tư hàng năm, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh lại phối hợp với Trung tâm văn hóa huyện Con Cuông tổ chức nhiều hoạt động để thiết thực kỷ niệm ngày thành lập chi bộ Đảng Môn Sơn, chi bộ miền núi đầu tiên trên quê hương Nghệ Tĩnh.
Năm nay, kỷ niệm chi bộ Đảng Môn Sơn tròn 78 năm (1931-2009), Bảo tàng Xô viết đã tổ chức trưng bày lưu động tại UBND xã và nói chuyện truyền thống với giáo viên, học sinh trường tiểu học Môn Sơn từ ngày 13/4 đến ngày 15/4/2009.

...

Chi tiết  

Trưng bày lưu động phục vụ lễ hội Môn Sơn – Con Cuông

 

Như đã thành thông lệ, cứ vào dịp tháng tư hàng năm, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh lại phối hợp với Trung tâm văn hóa huyện Con Cuông tổ chức nhiều hoạt động để thiết thực kỷ niệm ngày thành lập chi bộ Đảng Môn Sơn, chi bộ miền núi đầu tiên trên quê hương Nghệ Tĩnh.
Năm nay, kỷ niệm chi bộ Đảng Môn Sơn tròn 78 năm (1931-2009), Bảo tàng Xô viết đã tổ chức trưng bày lưu động tại UBND xã và nói chuyện truyền thống với giáo viên, học sinh trường tiểu học Môn Sơn từ ngày 13/4 đến ngày 15/4/2009.

...

Chi tiết  

Trưng bày lưu động phục vụ lễ hội Môn Sơn – Con Cuông

 

Như đã thành thông lệ, cứ vào dịp tháng tư hàng năm, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh lại phối hợp với Trung tâm văn hóa huyện Con Cuông tổ chức nhiều hoạt động để thiết thực kỷ niệm ngày thành lập chi bộ Đảng Môn Sơn, chi bộ miền núi đầu tiên trên quê hương Nghệ Tĩnh.
Năm nay, kỷ niệm chi bộ Đảng Môn Sơn tròn 78 năm (1931-2009), Bảo tàng Xô viết đã tổ chức trưng bày lưu động tại UBND xã và nói chuyện truyền thống với giáo viên, học sinh trường tiểu học Môn Sơn từ ngày 13/4 đến ngày 15/4/2009.

...

Chi tiết  

Trưng bày lưu động phục vụ lễ hội Đền Cuông ( Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An)

 

Đến mùa lễ hội Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh lại tổ chức trưng bày lưu động tại các di tích lịch sử, văn hóa. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Bảo tàng. Ngoài hệ thống trưng bày cố định, bộ trưng bày lưu động với những hình ảnh chọn lọc, tiêu biểu đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham quan tại các lễ hội, góp phần không nhỏ cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

...

Chi tiết  
Đầu 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Cuối