Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2018

Chiều ngày 15/01, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao, Phòng PA83 Công An Tỉnh, Ban quản lý Di tích Nghệ An cùng toàn thể cán bộ viên chức Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động của cơ quan năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 208; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018; Báo cáo công khai tài chính năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017; Báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Thanh tra nhân dân; Tổng hợp ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định làm việc của cơ quan và tổ chức công đoàn năm 2018...

 

Theo đó, trong năm 2017, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiều nhiệm vụ được giao như: trưng bày lưu động, giao lưu văn hóa, nói chuyện truyền thống, sưu tầm hiện vật trong và ngoài tỉnh... Bảo tàng đã tổ chức tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm đưa Xô Viết Nghệ Tĩnh vào trường học. Công tác nghiên cứu khoa học cũng được chú trọng và đạt nhiều thành tích đáng kể. Bộ mặt cơ quan luôn khang trang, xanh, sạch, đẹp và đảm bảo an toàn, an ninh trật tự… Với những nỗ lực và cố gắng của tập thể cán bộ viên chức Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh đã vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công nhận là điểm du lịch địa phương theo quyết định số 6188/QĐ-UBND ngày 21/12/2017.

 

Trong năm 2018, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện công tác nghiên cứu, sưu tầm trong và ngoài tỉnh, bổ sung hồ sơ, tư liệu, hiện vật về phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh; từng bước tư liệu hoá, số hóa tài liệu, hiện vật; thực hiện bảo quản, phục chế hiện vật theo quy định Nhà nước; tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trưng bày lưu động, giao lưu văn hóa, nói chuyện truyền thống trong các ngày lễ, lễ hội trong năm; kỷ niệm các danh nhân cách mạng, các bậc tiền bối của Đảng nhằm tuyên truyền, giáo dục tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân… Tiếp tục thực hiện kế hoạch phối hợp của 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Giáo dục, Đào tạo về việc đưa truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh vào trường học… đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, tham quan, hưởng thụ văn hóa của công chúng…

Hội nghị cán bộ, viên chức Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh năm 2018 đã thành công tốt đẹp, tập thể cán bộ đơn vị quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.

Hồng Nhung – Bảo tàng XVNT