Tin hoạt động: Trưng bày lưu động phục vụ Lễ hội Làng Sen năm 2017

Lễ hội Làng Sen là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân ta. Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh và tổ chức Lễ hội Làng Sen trên quê hương của Người là dịp để nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ nhân dân Nghệ An nói riêng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người dân hiểu sâu sắc hơn về cuôc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đặc biệt, trong dịp lễ hội năm nay, được sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch, Cục Nghệ Thuật biểu diễn đã chọn Nghệ An là nơi tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông” với sự tham gia của 9 đoàn nghệ thuật quần chúng của tỉnh thành trong cả nước.

Lễ hội Làng Sen 2017 được tổ chức tại huyện Nam Đàn, thành phố Vinh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng với nhiều hình thức hoạt động như: chiếu phim về Bác Hồ, hội trại, trưng bày chuyên đề, thả diều, thi đấu thể thao, văn hóa văn nghệ....

Góp phần vào lễ hội Làng Sen năm nay, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức trưng bày bộ pano chuyên đề: “Nghệ An 87 năm xây dựng và phát triển” với 3 chủ đề chính: Nghệ An đấu tranh giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp (1930-1945); Nghệ An trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1954) và Nghệ An trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước.

Phát thuy truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã giành được những thành tựu to lớn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp đổi mới, quyết tâm xây dựng Nghệ An trở  thành một tỉnh một gương mẫu như sinh thời Bác Hồ từng căn dặn.

Có thể nói, hoạt động trưng bày của Bảo tàng XôViết Nghệ Tĩnh đã góp phần làm cho lễ hội Làng Sen năm nay thêm hấp dẫn và  ý nghĩa./

Nguyễn Thị Hội - BTXVNT