Một số tài liệu, hiện vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phùng Chí Kiên được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh

 

Hiện nay, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh đang lưu giữ, trưng bày một số lượng tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của các vị tiền bối cách mạng, trong đó có một số tài liệu, hiện vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phùng Chí Kiên – vị tướng đầu tiên của quân đội Nhân dân Việt Nam, cán bộ tiền bối xuất sắc của Đảng. ...

Chi tiết  

Ống gỗ, hộp sắc phong, mâm gỗ, khay gỗ, tráp gỗ, đĩa sứ, bát yêu của gia đình đồng chí Nguyễn Mật Sơn Bình, huyện Hương Sơn.

 

Đồng chí Nguyễn Mật ( thường gọi là Tứ ) sinh năm 1911 tại làng Yên Đồng, tổng Đậu Xá, nay là xóm 3 xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Sơn Bình xưa gồm hai làng Yên Đồng và Bảo Thịnh, đây là một vùng đất rộng, người đông, nhân dân lại thuần phác, có tấm lòng yêu nước nồng nàn. Lớn lên, đồng chí Nguyễn Mật được gia đình cho đi học ở trường tư thục do cụ Nguyễn Dương phụ trách, sau đó đi học tiếp ở trường Thịnh Xá. Trong thời gian theo học, đồng chí đã sớm tiếp thu thơ văn yêu nước và tư tưởng tiến bộ, dần dần hiểu biết thêm về thời cuộc, căm thù bọn đế quốc và cường hào, lại được các đồng chí Trần Chỉ Tín, Trần Bình, là thầy giáo dạy học ở Sơn Châu, dìu dắt và khuyến khích tham gia vào các phong trào đấu tranh. ...

Chi tiết  
Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cuối