Thư viện Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Thư viện của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh là nơi lưu giữ các đầu sách, tài liệu nghiên cứu về nhiều thể loại nhưng chủ yếu nhất là các sách về Xô Viết Nghệ Tĩnh, lịch sử Đảng bộ các huyện của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh và sách nghiệp vụ bảo tàng.

Thư viện thuộc sự quản lý của kho hiện vật của bảo tàng, do đó việc phục vụ độc giả cũng là một trong những hoạt động của công tác kiểm kê và bảo quản. Hiện thư viện của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh có khoảng 500 đầu sách và được sắp xếp một cách ngăn nắp, khoa học với các ô mục theo những chủ đề lớn là: 

              - Văn kiện Đảng và từ điển 
              - Lênin toàn tập
              - Lịch sử Việt Nam 
              - Văn học nghệ thuật
              - Hồi ký danh nhân cách mạng
              - Lịch sử Nghệ Tĩnh
              - Lịch sử các huyện
              - Sách về chủ tịch Hồ Chí Minh
              - Sách nghiệp vụ bảo tàng
              - Sách Kiến trúc - Nghệ thuật
              - Tạp chí Lịch sử 
              - Tạp chí Văn hoá
              - Tạp chí Xưa nay
              - Ấn phẩm văn hoá của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Thư viện của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh còn lưu giữ rất nhiều tài liệu nghiên cứu vô cùng quý giá về Xô Viết Nghệ Tĩnh với: 31 báo Đảng và Nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, của Xứ uỷ Trung Kỳ, của Đảng bộ Nghệ An và Hà Tĩnh; gần 3000 trang tài liệu viết về cuộc đấu tranh của nhân dân và hoạt động của Đảng Cộng sản ở các huyện, tỉnh cũng như lời thú nhận sự thất bại chua cay của thực dân Pháp; 140 hồi ký cách mạng; 41 báo địch trong đó 13 báo tiếng Pháp và 28 báo tiếng Việt; 110 các báo cáo, thông tri mật, điện mật của thực dân Pháp và tay sai bằng tiếng Pháp, trong đó 41 báo cáo đã được dịch ra tiếng Vệt; 63 bộ hồ sơ cá nhân của cán bộ Đảng 1930-1931 bằng tiếng Pháp… Những tư liệu này giúp chúng ta nhìn nhận và đánh giá về Xô Viết Nghệ Tĩnh một cách đầy đủ, toàn diện và khách quan hơn.

Trong những năm qua, cùng với các hoạt động nghiệp vụ, thư viện Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã cung cấp tư liệu cho nhiều hội thảo khoa học, toạ đàm khoa học, chuyên đề nghiên cứu khoa học về lịch sử, văn hoá và Xô Viết Nghệ Tĩnh như: hội thảo 65 năm, 70 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh, toạ đàm về thân thế và sự nghiệp cách mạng các đồng chí Phạm Hồng Thái, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Trương Vân Lĩnh, Nguyễn Sỹ Sách, Phan Thái Ất, Lê Mao và tọa đàm về Môn Sơn, Con Cuông trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh… Thư viện đã phục vụ nhiều đối tượng: cán bộ Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, các bảo tàng trung ương và địa phương; các báo, đài truyền hình, tạp chí, các đoàn làm phim về Xô Viết Nghệ Tĩnh; các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, học sinh, sinh viên các trường đại học như: Sư phạm Vinh, đại học Huế, Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Văn hóa hà Nội…

Nhằm phục vụ đa dạng và hoàn thiện hơn nhu cầu đọc và khai thác thông tin ngày càng cao của độc giả, hàng năm, thư viện của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh được bổ sung thêm nhiều đầu sách, tạp chí lịch sử, tạp chí văn hoá đồng thời tập huấn thêm về công tác chuyên môn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ làm công tác Kiểm kê - Bảo quản./.

Đặng Thị Huyền Trang - Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh